Gedragsdeskundige

21-9-2018

Gedragsdeskundige voor mensen met verstandelijke en visuele beperking in Almere, Amsterdam, Arnhem, Deventer, Zeist voor minimaal 16-36 uur per week

  • Locatie:
Almere, Amsterdam, Arnhem, Deventer, Zeist, Zwolle
  • Uren per week:
16-36 - uur per week


Wat ga je doen als gedragsdeskundige?
Je maakt deel uit van een multidisciplinair team wat haar expertise ten dienste stelt aan andere organisaties, met als doel om cliënten die naast een verstandelijke beperking ook een visuele beperking hebben passende ondersteuning te bieden. Als gedragsdeskundige verricht je psychodiagnostisch onderzoek, breng je in kaart wat de invloed is van de visuele beperking op het functioneren van de cliënt en draag je bij aan het behandelplan. Je opereert in nauwe samenwerking met de professionals van de betreffende organisatie. Door middel van teamscholing draag je bij aan de deskundigheidsbevordering op het gebied van de visuele en meervoudige beperking.
 

Wat breng jij hiervoor mee?
Een MSc Orthopedagogiek, Ontwikkelingspsychologie of GZ-opleiding. Je werkervaring van minimaal drie tot vier jaar wordt gekenmerkt door werken met en ondersteuning geven aan multidisciplinaire teams.
Kennis en ervaring rondom de invloed van visuele beperkingen is nodig om de expertise te kunnen bieden die dit team biedt. Indien deze kennis niet aanwezig is, wordt verwacht dat je bereid bent tot scholing en zelfscholing.
Kennis over de invloed van meervoudige beperkingen op ontwikkeling en functioneren van mensen is een vereiste.
Je werkt voornamelijk zelfstandig maar kunt ook goed samenwerken, je weet draagvlak te creëren. Je bent op de hoogte van de actuele ontwikkelingen binnen de zorg voor mensen met een beperking (gehandicaptenzorg) en bent bekend met het werken in de driehoek cliënt-familie/vertegenwoordiger-professional.
Je heb een samenbindende en visionaire insteek. Je stimuleert de eenduidige werkwijze in het multidisciplinaire team en brengt de dienstverlening op een nog hoger plan.
Betrokkenheid is belangrijk in je werk; Je denkt mee over andere manieren van werken en komt met werkbare initiatieven. 

Klik hier om naar de website te gaan.