Inleiding

Met de invoering van de Jeugdwet per 1 januari 2015 vallen alle vormen van jeugdhulp onder de verantwoordelijkheid van gemeenten. Onder het begrip jeugdhulp vallen zowel ambulante jeugdhulpverlening, residentiële jeugdhulpverlening, pleegzorg, jeugd-ggz, jeugd-vb, gesloten jeugdhulp als de uitvoering van kinderbeschermings-maatregelen en jeugdreclassering.

In dit themadossier kunt u meer informatie vinden over wat een pedagoog doet die werkt in de jeugdhulp. Ook treft u beleidsinformatie, relevante documenten en actuele wet- en regelgeving die voor u als pedagoog in de jeugdhulp van belang zijn. En zeker ook wat de NVO doet voor u als pedagoog wanneer het gaat om de kwaliteitsborging, dienstverlening, positionering en bekendheid van de beroepsgroep in de jeugdhulp.