Themadossiers

In de themadossiers vindt u relevante informatie over uw werkveld.

Pedagogen zijn werkzaam in diverse werkvelden die te maken hebben met opvoeding, ondersteuning en begeleiding. Zij werken zowel met kinderen en jeugdigen als met volwassenen en diegene die direct betrokken zijn bij het dagelijks leven van de cliënt. Pedagogen zijn opgeleid om vanuit een systemische blik de cliënt te benaderen, zij doorzien wat de invloed is van de omgeving en welke mogelijkheden die biedt om het functioneren te verbeteren.

NVO-leden werken in onderwijs, jeugdhulp, gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg. Tevens is een klein deel werkzaam in beleid en onderzoek. Ongeveer 10 procent van de NVO-leden heeft een eigen praktijk. De themadossiers zijn daarom in deze volgorde ingedeeld.