NVO Thesisprijs

De NVO reikt jaarlijks twee thesisprijzen uit voor excellente mastertheses van studenten Pedagogiek en/of Onderwijskunde aan een van de Nederlandse universiteiten. Een thesis betreft het onderwijsdomein van de orthopedagogiek, de ander het domein van de algemene pedagogiek en/of onderwijskunde. 

 

De uitreiking Thesisprijs vond dit jaar plaats tijdens Puur Pedagogiek op 29 maart 2019 waar de winnaars hun thesis voor een groot publiek hebben gepresenteerd. De winnaars zijn Anne Kets (Radboud Universiteit) en Quirine Simsons (Universiteit Leiden).


De prijs bestaat uit een oorkonde, een judicium, een jaar gratis lidmaatschap van de NVO en een geldbedrag van €500. In het geval van een 'eervolle vermelding' bestaat de prijs eveneens uit een oorkonde, een judicium en een jaar gratis lidmaatschap, alsmede een geldbedrag van €250.

Raadpleeg het Reglement Thesisprijs voor meer informatie.

 

 

002 (b)