Netwerk Studenten & Starters

Voor studenten en starters organiseren en ontwikkelen wij een aanbod van activiteiten en producten. Het gaat ons erom de bekendheid en de toegankelijkheid van de NVO voor Bachelor- en Masterstudenten, maar ook pas afgestudeerden te vergroten.

Even voorstellen

Het actieve netwerk Studenten en Starters bestaat uit 9 leden: Jeanine Baartmans, Lois Grootscholten, Sophie de Haas van Dorsser, Sandra van Horne, Rosan Klieverik, Anniek Ratelband, Alexandra van Veen, Samantha Vermeulen en Sanne Wensveen.
 

Jeanine Baartmans is research master student Child Development and Education aan de Universiteit van Amsterdam. Zij wil graag afstuderen als orthopedagoog om vervolgens te kunnen werken als onderzoeker en orthopedagoog in de ggz.

Lois Grootscholten is masterstudent Forensische Gezinspedagogiek aan de Universiteit Leiden. Op dit moment doet zij haar stage bij een jeugdzorgaanbieder die intensieve ambulante ondersteuning biedt in complexe gezinssituaties. Zij werkt hiernaast bij de NVO voor diverse projecten. Als haar master is afgerond hoopt zij als orthopedagoog aan het werk te gaan met de OG-opleiding als doel.

Sophie de Haas van Dorsser is vierdejaars student Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit van Utrecht. Hiernaast is zij werkzaam binnen de opleiding als studentlid in het management team en bij 's Heeren Loo als assistent-begeleider van mensen met een verstandelijke beperking. Volgend jaar tijdens haar master (waarschijnlijk aan de Radboud Universiteit) wil zij zich specialiseren in de gehandicaptenzorg.

Rosan Klieverik is een vierdejaarsstudent Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit van Utrecht. Ze heeft de minor Jeugdcriminaliteit afgerond en gaat volgend jaar beginnen aan de master Youth, Education and Society. Naast haar studie heeft Rosan een bestuursjaar gedaan bij de studievereniging. Wanneer ze is afgestudeerd hoopt ze een beleidsfunctie te mogen bekleden.  

Sandra van Horne is vierdejaars student Pedagogische Wetenschappen in Utrecht. Volgend jaar wil zij de master Clinical Child, Family and Education studies gaan volgen. Ze heeft tijdens haar studie een periode in Brighton gestudeerd en is op dit moment werkzaam als begeleider bij een orthopedagogische praktijk in Maarn. Na haar master hoopt ze aan het werk te gaan als orthopedagoog in de jeugdzorg of de GGZ.

Anniek Ratelband is masterstudent aan de Universiteit Leiden. Zij volgt op dit moment twee Masters, Orthopedagogiek (specialisatie Jeugdhulpverlening) en Applied Neuroscience in Human Development. Ze heeft tijdens haar Bachelor een tijdje in New York gestudeerd en hoopt na haar studie aan het werk te gaan als orthopedagoog.

Alexandra van Veen is masterstudente Orthopedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam. Hiernaast is zij werkzaam bij zowel del VoorleesExpress als de Kindertelefoon. Momenteel loopt zij stage in het cluster 3 onderwijs. 

Samantha Vermeulen is research master student Developmental Psychopathology in Education and Child Studies aan de universiteit leiden. Na haar master hoopt ze iets in het onderzoek te kunnen gaan doen binnen de forensische gezinspedagogiek. 

Sanne Wensveen is vierdejaars studente Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Zij volgt momenteel de minor Kindermishandeling en Verwaarlozing in Leiden. Naast haar studie heeft zij een bestuursjaar gedaan bij haar studievereniging en werkt zij als begeleider bij een orthopedagogische praktijk in Maarn. 

 Het netwerk wordt vanuit het NVO bureau ondersteund door Lara van der Linden.

Afbeelding: 20181130_164500