Agenda

NVO-Voorlichtingsbijeenkomsten:
- Volgend studiejaar zullen er weer i.s.m. de diverse universiteiten, NVO-Voorlichtingen gepland worden.

Vragen als; wat is en wat doet de NVO? Wat houden de NVO-registraties in? Wat moet ik daarvoor doen? zullen dan beantwoord worden.

"Blik op het werkveld" Praktijkavond (Ortho)pedagogiek-bijeenkomsten:

- Maandagavond 11 november 2019 te Leiden i.s.m. studievereniging Emile.

- Maandagavond 2 maart 2020 te Utrecht i.s.m. studievereniging PAP.

Aanmelding gaat via de studieverenigingen. Een aantal ervaringsdeskundigen uit de werkvelden Jeugdzorg, Gehandicaptenzorg, Onderwijs en de Geestelijke Gezondheidszorg zullen in 2 rondes vertellen over hun werk en praktijkervaringen. Het is een leuke manier om kennis op te doen van de verschillende pedagogische werkvelden, en je kunt makkelijk vragen stellen.


Workshops/Bijeenkomsten
In de reeks van 'Maak kennis met het werkterrein van de pedagogiek' worden regelmatig actuele workshops/bijeenkomsten georganiseerd: 

 • Binnenkort volgt meer informatie over de volgende bijeenkomst.  


Eerdere bijeenkomsten in deze reeks waren:

 • 07-10-2019: 'Goed pedagogisch vakmanschap' door Trix van Lieshout.

  Deze avond sprak Trix van Lieshout, Orthopedagoge Generalist en GZ Psychologe, over goed pedagogisch vakmanschap op school. Hierbij gaf zij adviezen aan de zaal vol startende orthopedagogen over het begeleiden en ondersteunen van leraren, begeleiders en hun schoolteams. Een kernboodschap die zij meegaf aan de zaal is dat ons gedrag heel veel gedrag van de leerling bepaalt en dat het van groot belang is om ons eigen gedrag te veranderen om gedragsverandering bij een kind te bewerkstelligen. Gedurende de avond werd er door middel van tekst, aanvullend beeldmateriaal en de mogelijkheid tot het geven van reacties een duidelijke visie naar voren gebracht. In deze visie zijn leraren degenen die het onderwijs passend maken. Orthopedagogen hebben daar als ondersteuners een belangrijke coachende rol in. Een paar tips zijn: blijf loeren op positief gedrag (wat ook normaal en vanzelfsprekend gedrag kan zijn), corrigeer een kind zacht en met slechts kort oogcontact en geef feedback vanuit de ‘growth mindset’ in plaats van de ‘fixed mindset’. Al met al was het een interessante avond!
 • 13-05-2019: 'Pedagogische driehoekskunde: de relatie tussen ouders, professionals en clienten' door Chiel Egberts.


  Chiel Egberts, oprichter en eigenaar van Drienamiek, was maandag 13 mei de spreker van de themabijeenkomst voor studenten en starters. Met een groep van 30 mensen werd er aandachtig geluisterd en werden er al snel deelnemers betrokken in een rollenspel. Hoe reageer jij op een moeder die probeert de zorg voor haar gehandicapte dochter te bepalen, terwijl de dochter bij jou op de instelling verblijft?

  Chiel heeft inzicht gegeven in de driehoeksverhouding tussen ouders, kinderen en een (on)gewenste derde. Belangrijk om te onthouden is dat wij als professionals/begeleiders vaak slechts passanten zijn in de driehoek. Om als professional goed te kunnen werken in de driehoek, raadde Chiel ons aan om te werken met het klein alfabet van de driehoekskunde: de B van Bonus, de V van verbinding en de P van positie. De V leidt volgens Chiel tot W.. en degene die weet waar de W voor staat, wint een boek van Chiel. Ondertussen weten we allemaal dat we in verbinding moeten zijn om een Wonder tegen te komen. De themabijeenkomst eindigt met de inbreng van een persoonlijke casus, waardoor de vertelde informatie opeens concreet wordt en er duidelijke tips voor de praktijk naar voren komen. Tijdens de borrel wordt er nog een tijdje nagepraat over deze interessante avond. Eén ding is zeker, na deze avond kijkt iedereen met een nieuwe blik naar de systemen waarmee wij werken: Het is eigenlijk een gunst van ouders, dat wij – de orthopedagogen en andere begeleiders – mogen zorgen voor hun kinderen.

 • 11-03-2019: 'Behandeling van kinderen met Autisme' door Judith Stein.

  Judith Stein kwam vertellen over de visie van het Robertshuis en de behandelingen die zij gebruiken bij kinderen met autisme. Het was een interessante avond! Bij Stichting Het Robertshuis (omgeving ’t Gooi en Limburg) worden kinderen en jongeren aangemeld welke niet mee kunnen in het (speciaal) onderwijs. Het behandelaanbod is erop gericht om deze mensen met autisme te laten ontwikkelen, zodat zij kunnen functioneren in het dagelijks leven. Judith Stein, orthopedagoog-generalist in opleiding, vertelt over de behandelmethodes die worden gebruikt. Zo vertelt zij dat Sensomotorische Integratie wordt gebruikt om kinderen en jongeren met autisme te leren omgaan met de prikkels uit de omgeving. Kinderen met autisme zijn namelijk snel over- of onderprikkeld. Ook vertelt zij over ABA, DTT, PRT en andere behandelmethodes. Aan de hand van een filmpje kan iedereen in de zaal een beeld krijgen van hoe dat in zijn werk gaat. Op deze manier gaan velen van ons met nieuwe ideeën naar huis, van onderwijs tot gezinsbegeleiders!
 • Op vrijdag 30 november 2018 vond het NVO Studenten & Starters Congres ‘Uithuisgeplaatst, wat doet de pedagoog?’ plaats. Klik hier voor alle informatie.
 • 01-10-2018: 'Systeemtherapie: wie doet er eigenlijk mee?' door Jan-Willem Poot en Natasja Twellaar.

  Op deze avond sprak Jan-Willem Poot vol passie over zijn pittige levensverhaal en over het opstarten van zijn eigen kliniek Yes We Can Clinics (jeugdkliniek). Kort stipte hij al de werkwijze van Yes We Can aan. Ouders moeten betrokken zijn bij het proces van de jongere, zonder deelname van ouders aan het programma kunnen jongeren zelfs niet mee doen. Jan-Willem benadrukte het belang van het systeem. Een behandeling van alleen een jongere die daarna weer wordt teruggeplaatst in het systeem heeft volgens hem geen enkel nut. Tijdens de 10 weken dat de jongeren intern zitten hebben zij meerdere contactmomenten met hun ouders en zullen zij beiden geconfronteerd worden met hun eigen aandeel om daarna samen verder te kunnen bouwen. Als tweede kwam Natasja Twellaar aan het woord, hoofd behandelteams bij Yes We Can. Zij vertelde ook haar levensverhaal en wat haar zo ver heeft gebracht. De zaal was verbaasd over de vrije en creatieve mogelijkheden die Yes We Can kan bieden voor behandeling aan jongeren. Op het einde werden er nog wat concrete tips meegegeven aan de zaal. Zo gaf Jan-Willem aan dat de afwisseling tussen geven en nemen als hulpverlener van groot belang is. Ook het stellen van de vraag "er is meer..., vertel" is zeer belangrijk voor het openen van een goed gesprek.
   
 • 11-06-2018: 'Wat heeft doofheid en slechthorendheid voor gevolgen in de communicatie' door José Bentvelzen en Niek Terpstra.
   

  José Bentvelzen, orthopedagoog, en Niek Terpstra, docent Nederlandse Gebarentaal en Communicatiedeskundige hebben ons maandagavond verteld over de mogelijkheden en beperkingen in horen en communiceren. Aan de hand van een casus via een filmpje zochten we samen naar antwoorden op de vragen als ‘Wat is jouw beeld van doofheid en slechthorendheid?’, ‘Is de auditieve beperking een probleem voor jou of voor je cliënt?’ en ‘Hoe communiceer je met iemand die doof of slechthorend is?’. En er werd uitgelegd hoe je de communicatie kan aanpassen om elkaar (beter) te begrijpen en welke ondersteunende communicatiemiddelen ingezet kunnen worden. Zo leerde wij hoe belangrijk je gezinsuitdrukking is bij het communiceren (met gebaren) en hoe aangeleerde gebaren dagelijks gebruikt moeten blijven worden. Aan het einde leerden we een aantal basis gebaren, die meteen in de praktijk gebracht konden worden tijdens het napraten bij de borrel.

 • 23-04-2018: 'Een gewaarschuwd mens telt voor twee!', Depressie bij jeugdigen door Remzi Karadayi.

  Remzi Karadayi heeft ons een inkijkje gegeven in de diagnostiek en behandeling van depressies bij jeugdigen en hobbels die gedurende deze behandeling voor kunnen komen. Remzi is GZ-psycholoog en is werkzaam binnen zijn eigen praktijk, Yarin Jeugdhulp. Yarin biedt kinderen, jongeren en jongvolwassenen hulp bij psychische klachten. Tot voor kort heeft Remzi gewerkt bij Accare op de afdeling kinder en jeugdpsychiatrie. Tijdens de thema-avond ging Remzi in op de oorzaken van een depressie, de signalen op verscheidene leeftijden en de diagnostiek en behandeling. Hij lichtte daarbij een aantal screening- en meetinstrumenten toe en ging in op de hobbels die kunnen voorkomen binnen de behandeling van deze kinderen en jongeren. Door interactieve oefeningen waarbij we op zoek gingen naar effectieve behandelingen, maar ook oefenden met het omgaan met jeugdigen met suïcidale gedachten in de behandelkamer kreeg het publiek handvaten mee voor in het werkveld.
   
 • 20-11-2017: 'Teken je gesprek' door Annemarie Laseur.

  Remedial teacher en kindercoach Annemarie Laseur begon de bijeenkomst door uit te leggen dat deze methodiek is gebaseerd op CGT. Door de gebeurtenis, gedrag, gevoelens en gedachten visueel te maken met woorden, kleuren en vormen, is het voor kinderen mogelijk zelf een oplossing te vinden. Als coach ben je minder sturend en het kind is eigenaar van zijn/haar eigen veranderingsproces. Na uitleg over deze methodiek en het laten zien van een filmpje van een eerste gesprek, mochten de deelnemers zelf aan de slag met een sjabloon. Hierbij kregen zij gevoelens-, gedachten- en kwaliteitskaarten uitgereikt ter inspiratie. Men kon aan de slag door een succeservaring uit te werken. Na de bijeenkomst was er ruimte om vragen te stellen aan Annemarie Laseur tijdens de borrel. Daar bleek dat velen geïnteresseerd waren om het boek over gedrag en/of faalangst te kopen of kwaliteitskaarten. Daarnaast lagen er velen voorbeelden van sjablonen, die de deelnemers konden inzien. Wij kijken als netwerk terug op een zeer praktische en interactieve avond, waarbij we geïnspireerd zijn geraakt.

 • 25-09-2017: 'Vergroten van de sociale connectiviteit van kinderen door middel van Theraplay' door Leanne Dijkstra-de Neijs.
  Ruim dertig aanwezigen luisterden aandachtig naar Léanne Dijkstra-de Neijs: GZ-psycholoog/orthopedagoog, spelpsychotherapeut en Theraplaytherapeut. Léanne nam ons mee in de wereld van Theraplay. Na het verschil uit te hebben gelegd tussen Theraplay en de reguliere speltherapie liet ze door middel van interactieve oefeningen de aanwezigen ervaren hoe het is om deel te nemen aan Theraplay oefeningen. Dit was een goede ijsbreker en merkbaar was dat onbekenden bekenden werden door de oefeningen die Léanne aanreikte. Na het uitvoeren van de oefeningen mochten de aanwezigen feedback geven op de interacties tussen ouder en kind aan de hand van verscheidene video-opnames van Theraplay-sessies. Léanne sloot af door de wetenschappelijke onderbouwing en de opbouw in een Theraplay traject te bespreken, waar onder andere gebruikt gemaakt wordt van de Marshak Interaction Method Rating System (MIM). Tijdens de interactieve borrel naderhand was merkbaar dat de interesse in Theraplay groot was en er nog veel nagepraat werd. Wij kijken als netwerk terug op een zeer boeiende, interactieve en dynamieke avond waar we geïnspireerd en geactiveerd zijn.
 • 19-06-2017: 'Vluchtelingenkinderen in Nederland: een gedragswetenschappelijke assessment van de belangen van het kind' door Carlo van Os.

  Ruim 30 aanwezigen luisterden aandachtig naar Carla van Os, orthopedagoog en jurist. Carla werkte voorheen als voorlichter bij Stichting Vluchteling en als jurist bij Defence for Children. In de laatstgenoemde functie was zij programmamanager kinderrechten & migratie. Sinds augustus 2014 werkt Carla als onderzoeker bij het Onderzoeks- en Expertisecentrum voor Kinderen en Vreemdelingenrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daar werkt ze aan een promotieonderzoek naar de Best Interests of the Child-Asssesment voor de besluitvorming in de asielprocedure van recent gearriveerde minderjarige asielzoekers.
  Tijdens de thema-avond lichtte Carla de rechten van vluchtelingenkinderen toe op basis van het VN-Kinderrechtenverdrag. Daarnaast beschreef ze de wijze waarop het Onderzoeks- en Expertisecentrum voor Kinderen en Vreemdelingenrecht het belang van het kind onderzoekt en daarvan verslag doet in rapportages die ingebracht worden in migratierechtelijke procedures. De werkwijze is gebaseerd op het 'Best Interests of the Child-model'. Het model en bijbehorende methodiek werd toegepast en er werd in gegaan op het effect van de rapportages in de besluitvorming van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en de rechters.

 • 27-03-2017: 'Mindfulness voor kinderen (en hun ouders) met ADHD'  door Nienke Keesenberg en Sanne van Berge.
  Nienke Keesenberg en Sanne van Berge gaven een kort overzicht van evidence-based behandelingen voor kinderen en jongeren met ADHD, vertelden waarom mindfulness een geschikte interventie is voor ADHD en hebben uitleg gegeven over het mindfulness protocol. Tot slot werd er ingegaan op wetenschappelijk onderzoek naar mindfulness bij ADHD. Nienke en Sanne oefenden met de aanwezigen een korte meditatie, demonstreerden een oefening over aandacht en bewustzijn en lieten filmpjes zien waarin het protocol werd toegepast.
  De bijeenkomst werd afgesloten met een netwerkborrel waar de aanwezigen met elkaar en met de sprekers over het onderwerp hebben nagepraat.
 • 28-11-2016: 'Het maken van een puzzel zonder het voorbeeld', De begeleiding van kinderen en jongeren met Niet Aangeboren Hersenletsel in het gezin, op school en in de hulpverlening' door Suzanne de Roos. 
  Drs. Suzanne de Roos M-SEN, orthopedagoog en onderwijskundige op speciaal onderwijs en praktijkhouder van "De Kinderbrigade" leidde haar verhaal in door in te gaan wat NAH is en hoe het ontstaat. Hierin werd duidelijk dat NAH regelmatig niet wordt herkend of direct herleid kan worden. Benadrukt werd dat er niet richtng een 'NAH-epidemie' gedacht moet worden, maar professionals alert kunnen zijn op de kenmerken. Door middel van een Powerpoint met duploplaatjes maakte Suzanne de Roos duidelijk wat je al hulpverlener kunt verwachten bij kinderen van NAH. Tevens maakte ze aan de hand van good practices duidelijk welke situaties zij regelmatig tegenkomt bij de begeleiding van kinderen en jongeren met NAH en hun systeem. Vervolgens ging zij in op hoe we als professionals zinvol en empathisch om kunnen gaan met deze doelgroep. Met videomateriaal werd inzicht gegeven hoe nodig het is om maatwerk te bieden; Het begeleidingsproces is intensief en de (vaak kleie) stappen vooruit schuilen zich in kleine verschillen waarvan de antwoorden zelden vanzelf komen. De avond was praktijkgericht en interactief, wat mede mogelijk werd gemaakt door de selecte groep deelnemers. Naderhand konden de deelnemers in gesprek met Suzanne de Roos en haar boek "Ik hou nog steeds van appeltaart" inzien en kopen. Tevens ging men met elkaar in gesprek over hun ervaringen met NAH en wat hen zeker bijblijft na deze inspirerende avond. 
 • 03-10-2016: 'Taalontwikkelingsstoornissen' door Laura Hudepohl.
  Tijdens de bijeenkomst gaf Laura een informatieve uiteenzetting van de kenmerken, oorzaken en comorbide stoornissen van TOS. Zo blijkt het nog knap lastig om bij kinderen het onderscheid te maken tussen TOS en autisme spectrumstoornissen (ASS). Beide kenmerken zich door problemen in de vroege taalontwikkeling en hieruit voortvloeiende problemen met emotieherkenning en emotieregulatie. Laura vertelde ook hoe lastig het is voor kinderen om de wereld om je heen te begrijpen als alle verbale context grotendeels aan je voorbij gaat en als anderen jou niet begrijpen, ondanks dat jezelf het gevoel hebt goed te communiceren. Om de zaal vol starters te laten ervaren hoe frustrerend het is als anderen je niet begrijpen, liet zij hen aan het begin van de lezing in groepen op volgorde van geboortedatum gaan staan zonder verbaal te overleggen. In de nabespreking bleek uit de reacties uit de zaal hoe moeilijk het is om te communiceren zonder je goed uit te kunnen drukken met taal. Daarna gaf Laura voorzien van filmpjes een beeld van hoe onder andere spel kan worden ingezet binnen de behandeling van kinderen met TOS. Hierbij staan plezier in het gebruiken van taal en het volgen van het kind centraal, om kinderen weer op een positieve manier te stimuleren te spreken, na soms jaren van opbouw van frustratie. De avond werd afgesloten met een netwerkborrel om met anderen starters in contact te komen.
 • 20-06-2016: "KOPP in het Onderwijs" door Marieke Beentjes en Prisca Koelewijn.
  Marieke Beentjes en Prisca Koelewijn, beiden orthopedagoog generalist, bespraken wat de risico’s en risicofactoren zijn voor kinderen van ouders met Psychiatrische problemen. Er werd kort ingegaan op de jeugdhulpverlening, de KOPP richtlijnen en de gesprekstechnieken die je als orthopedagoog kan gebruiken tijdens gesprekken met een KOPP ouder. Na een theoretisch gedeelte, kwam een KOPP ouder aan het woord. Zij vertelde een inspirerend verhaal over één van haar kinderen en de invloed die directeuren, leerkrachten en orthopedagogen kunnen hebben op een gezin. Na het verhaal van de ouder, werd er aan de slag gegaan met casuïstiek, waarbij vragen in de rol van orthopedagoog beantwoord werden. Tevens was er de mogelijkheid om een rollenspel te spelen waarin je kon oefenen met de gesprekstechnieken. Er is afgesloten met een netwerkborrel waar de aanwezigen met elkaar en de spreker over het onderwerp hebben nagepraat.  
 • 7-03-2016: "Gehechtheid en vroege gezinsondersteuning" door Femmie Juffer.
  Bijzonder hoogleraar Femmie Juffer ging tijdens de avond allereerst in op de basisprincipes van gehechtheid. Ter illustratie liet zij diverse indrukwekkende video’s zien, zoals bijvoorbeeld over het onderzoek van de Amerikaanse psycholoog Harlow naar het gedrag van jonge resusaapjes na separatie van hun moeder. Tevens illustreerde Femmie Juffer aan de hand van praktijkvoorbeelden op inspirerende wijze de rol van gehechtheid in de ontwikkeling van kinderen en jeugdigen, en het belang van kennis over gehechtheid bij beslissingen binnen de jeugdbescherming. Tijdens het tweede deel van de avond werd ingegaan op de VIPP-SD; een gedragsinterventie gericht op het verbeteren van de gehechtheidsrelatie tussen ouder en kind. Met videomateriaal toonde Femmie Juffer hoe o.a. door het ondertitelen van het gedrag van het kind (‘speaking for the child’) aandacht gegeven kan worden aan de positieve interactie en sensitieve disciplineringsstrategieën. Na een hartelijk applaus voor de spreker werd de avond afgesloten met een netwerkborrel, waar de aanwezigen met elkaar en de spreker over het onderwerp hebben nagepraat. 
 • 23-11-2015: "Werken met de nieuwe richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming" in samenwerking met het NJi.
 • 08-06-2015: "De orthopedagoog in beeld: zorg en onderwijs aan personen met een beperking" i.sm. het netwerk LZMG+.
 • 02-03-2015: "Zelf plannen: een evidence-based interventie voor adolescenten met ADHD" door Bianca Boyer.
 • 29-09-2014: "Transitie Jeugdzorg" door Marie-Jeanne van Hagen.
 • 16-06-2014: "Een Taal Erbij" door Els Ydo.
 • 26-05-2014: "Versterk jezelf op de arbeidsmarkt!" door Sophie Engels & Laura de Reus.
 • 10-03-2014: "Niet iedereen is gelijk: ruimte voor multiculturele diversiteit in de praktijk" door Kitlyn Tjin A Djie
 • 16-12-2013: "In gesprek met pubers: hoe communiceer ik met jongeren?" door Martine Delfos.
 • 25-11-2013: "Van IV naar V; de nieuwe DSM in praktijk" door Yvette Dijkxhoorn
 • 10-06-2013"De nieuwe generatie: computergebruik en ICT in de klas" door dr. Nadira Saab.
 • 22-04-2013: "De seksuele ontwikkeling vanuit een pedagogisch perspectief" door drs. L. den Haan
 • 08-04-2013: "Versterk jezelf op de arbeidsmarkt" door drs. F. van Emmerik.
 • 17-12-2012: "De wereld met eigen ogen zien en horen, niet voor iedereen vanzelfsprekend" door drs. S. Damen.
 • 08-10-2012: "Versterk jezelf op de arbeidsmarkt" door drs. F. van Emmerik.
 • 24-05-2012: "Passend Onderwijs, een passende oplossing?" door drs. B. van Kessel.
 • 05-03-2012: "Als dichtbij eng is...", door drs. I. Pathuis.
 • 06-10-2011: "Rouwverwerking" door drs. M. Spuij.
 • 23-05-2011: “Een eigen praktijk: wat komt erbij kijken?” door drs. S. Verhoeven.
 • 17-11-2010: “Echtscheiding” door drs. L. Groenhuijsen.
 • 09-06-2010: “Met ingehouden adem: Kindermishandeling in Nederland” door drs. I. Martens.
 • 15-02-2010: “Autisme: een gedragsprobleem of een leerprobleem?” door drs. I. van Berckelaer-Onnes.
 • 27-05-2009: “Beroepsethiek & praktisch-ethische vraagstukken” door drs. N. Jacobs.
 • 30-03-2009: “Oplossingsgerichte Therapie” door drs. E. de Wolf.
P1010679
P1010694
P1010666
P1010677

NVO Congres Studenten & Starters ‘De naakte waarheid; De seksuele ontwikkeling van kinderen en jongeren’ op vrijdag 9 oktober 2016.

Ruim 100 deelnemers meldden zich die ochtend bij de originele congreslocatie in een authentiek kerkpand in het centrum van Utrecht. Nadat elke deelnemer bij binnenkomst een congresmap had ontvangen, werd de dag geopend door dagvoorzitter en tevens lid van het netwerk Student & Starters, Johannes Stoop. De ochtend startte met twee inspirerende lezingen. Channah Zwiep vertelde allereerst over de seksuele ontwikkeling van kinderen en seksueel inadequaat gedrag. Haar twee belangrijkste boodschappen: normaliseer seksuele ontwikkeling én bij seksuele ontwikkeling hoort seksuele opvoeding. Ze lichtte dit toe aan de hand van een concreet stappenplan voor seksuele opvoeding. Als tweede spreekster van de ochtend kwam Ine Vanwesenbeeck aan het woord. Zij ging in op seksualiteit, gender, en seksuele grensoverschrijding in de adolescentie. Met onderbouwing vanuit het Rutgers ‘Seks onder je 25e’ onderzoek illustreerde zij begrippen als sexual agency, heteronormativiteit, en de dubbele moraal.

Na een uitgebreide lunch met diverse luxe belegde broodjes konden de deelnemers aan het middagprogramma beginnen, bestaande uit een keuze uit twee van de drie workshops.

De eerste workshop werd verzorgd door Irene Martens. Zij lichtte op indrukwekkende manier de Horizon methodiek toe; een groepsbehandeling voor kinderen na seksueel misbruik. Door concrete voorbeelden kregen de aanwezigen een helder beeld van de verschillende componenten van deze evidence-based traumatherapie.

In de tweede workshop ging spreker Jeroen Dewinter in op autisme en seksualiteit. Aan de hand van de resultaten uit zijn recente onderzoek beargumenteerde Jeroen dat seksualiteit deel uitmaakt van de ontwikkeling, maar ook een behoorlijke uitdaging is. Hij gaf een aantal praktisch handvatten voor de praktijk en illustreerde daarnaast het vlaggensysteem.

In de derde workshop werd door Martine Spijker-van Vuren gesproken over de seksuele ontwikkeling van kinderen met een licht verstandelijke beperking. Martine gaf tips voor begeleiding van deze doelgroep en toonde een aantal bruikbare websites en apps.

Na de workshoprondes kwamen aan het eind van de middag alle deelnemers weer bijeen voor het laatste plenaire gedeelte. Marlies Post, directeur van de NVO, gaf een mooie eindbeschouwing van de dag en bedankte de deelnemers voor hun interesse en het netwerk Studenten & Starters voor de organisatie. Alle aanwezigen konden tot slot tijdens de borrel ervaringen uitwisselen en deze mooie, leerzame, en inspirerende dag met elkaar afsluiten.