Hoe toon ik intervisie-uren aan?

In uw digitale dossier voegt u ondertekende presentielijsten toe. Hiervoor kunt u (is niet verplicht) het volgende formulier gebruiken:

>format voorbeeld

Uit de toegevoegde bestanden in uw dossier moet blijken dat het gaat om intervisie over supervisie.