Welke bewijzen zijn nodig voor mijn dossier?

Om het aantal gewerkte uren en de deskundigheidsbevordering die u in de herregistratieperiode OG heeft opgedaan aan te tonen zijn de volgende bijlagen als bewijs nodig: Bijlagen voor herregistratiedossier