Welk niet-geaccrediteerd onderwijs kan ik gebruiken voor mijn herregistratie?

In totaal moet er 40 punten aan scholing worden behaald. Daarvan moeten minimaal 20 punten geaccrediteerd zijn. Het geaccrediteerde cursorische onderwijs vindt u in de digitale nascholingsagenda.

Daarnaast kunt u ook niet geaccrediteerd onderwijs opvoeren. Dit onderwijs moet op postacademisch niveau zijn en relevant voor de beroepsgroep. U toont dit aan door in uw dossier een programma van dit onderwijs bij te voegen -naast een certificaat- waaruit blijken:
-zijn de docenten van academisch niveau?
-is de doelgroep academisch?

U kunt van deze scholingen de inhoudelijke contacturen meetellen.

HBO-scholingen kunt u niet opvoeren voor uw herregistratie OG.

Vanaf 2017 zal ingevoerd niet-geaccrediteerd onderwijs gelijk door de commissie worden beoordeeld. Houdt u rekening met een beoordelingstermijn van 3 maanden.