Wanneer wordt mijn dossier beoordeeld?

De herregistratiedossiers worden niet tussentijds beoordeeld, maar aan het einde van de termijn wanneer u heeft voldaan aan de formele eisen en het dossier is ingediend.
Vanaf 1 januari 2017 worden vanaf die datum ingevoerde niet-geaccrediteerde scholingen wel tussentijds beoordeeld.