Kan ik mijn papieren stukken ook toezenden/mailen naar de NVO?

Stukken voor de herregistratie kunnen niet op per post worden toegezonden. U houdt zelf uw dossier gedurende de herregistratietermijn bij via het ledendeel van de website in PE-online.