Hoe vul ik de 120 uur/punten deskundigheidsbevordering in?

U vult de 120 uur in middels:
-minimaal 40 uur intervisie en
-minimaal 40 punten onderwijs, waarvan minimaal 20 punten zijn geaccrediteerd

De overige 40 uur kunt u vrij invullen met alle genoemde opties in het reglement (zie artikel 8 van de herregistratieregeling voor de mogelijkheden).

U kunt dus ook met alleen intervisie-uren en scholingen aan de 120 punten voldoen. Overige deskundigheidsbevordering is optioneel.

Bijvoorbeeld:
- 55 uur intervisie
- 65 uur onderwijs, waarvan minimaal 20 geaccrediteerd