BIG-opleidingen

In het BIG-register zijn de basisberoepen gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut opgenomen. Daarnaast voorziet de Wet BIG ook in de specialistische beroepen klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog.

Voor alle informatie omtrent BIG-opleidingen kunt u terecht bij het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen.

Sinds 1 januari 2012 is herregistratie in het BIG-register wettelijk verplicht voor gezondheidszorgpsychologen en psychotherapeuten. Meer informatie over deze herregistraties vindt u via de website van het BIG-register. Indien u als gz-psycholoog niet voldoet aan de werkervaringseis geldt er een scholingseis. Meer informatie daarover vindt u via de website van de Rino Groep.

De (her-)registratie van de specialisten is ondergebracht bij de Federatie voor Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten.

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)

De Stichting Kwaliteitsregister Jeugd is in maart 2013 opgericht door het Nederlandse Instituut van Psychologen (NIP), de Nederlandse Vereniging van pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) en de Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers (NVMW). De Stichting Kwaliteitsregister Jeugd heeft als doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening in de jeugdzorg, alsmede de handhaving van die kwaliteit, te borgen.

Alle informatie over SKJ vindt u via de SKJ website.

In het werkveld Jeugdhulp vindt u alle actuele informatie over de jeugdhulp en over de tijdelijke wegingsregeling.