Register NVO basis orthopedagoog

Bent u een academisch geschoolde orthopedagoog, dan kunt u zich laten registreren als NVO basis orthopedagoog. Met deze registratie toont u aan wat de inhoud en kwaliteit is van uw universitaire orthopedagogische opleiding. Daarnaast is het een keurmerk van kwaliteitsbewaking en -bevordering dat aangeeft dat u als professional te werk gaat.

Wilt u zich ook als orthopedagoog generalist registreren, dan moet u eerst als NVO basis orthopedagoog geregistreerd zijn.

Registratie aanvragen

U kunt uw registratie voor NVO basis orthopedagoog aanvragen via het ledengedeelte van de website. Na het inloggen kiest u voor PE-online en daar vindt u het digitale aanvraagformulier. U kunt uw aanvraag alleen digitaal (via PE-online) indienen.

  • Bij het afstuderen ontvangt u van de universiteit een verklaring waarop staat vermeld dat u heeft voldaan aan de eisen voor de registratie NVO basis orthopedagoog. Deze verklaring heeft u nodig om de registratie te kunnen aanvragen. Heeft u geen geaccrediteerde opleiding afgerond, maar wilt u toch in aanmerking voor registratie? Stuurt u dan een volledig vakkenoverzicht van uw studie mee en gegevens van eventueel postacademisch gevolgde scholingen.
  • Als u langer dan 10 jaar geleden bent afgestudeerd, is de 10 jaar regeling van toepassing. Deze regeling houdt in dat u moet aantonen dat u in de afgelopen 10 jaar uw kennis en vaardigheden heeft bijgehouden.
  • De Accreditatiecommissie NVO basis orthopedagoog beoordeelt uw aanvraag. De administratiekosten per aanvraag zijn € 96,00 (incl. btw). Na registratie als NVO basis orthopedagoog krijgt u automatisch een herregistratiedossier.

Basisaantekening Diagnostiek

Voor de Basisaantekening diagnostiek heeft u orthopedagogische praktijkervaring op het taakgebied diagnostiek nodig. Die heeft u opgedaan tijdens de stage van uw universitaire opleiding. Die ervaring omvat drie casussen die u heeft uitgevoerd onder supervisie van een NVO erkend supervisor (zie ook Richtlijn voor de casuïstiek). Hij heeft uw casussen beoordeeld en goedgekeurd. De universiteit geeft bij voldoende resultaat een verklaring af dat u gewerkt heeft volgens de NVO-richtlijnen. Wilt u een aantekening aanvragen, dan moet u zich eerst registreren als NVO basis orthopedagoog. U kunt de aantekening ook aanvragen nadat u afgestudeerd bent.

De administratiekosten per aanvraag zijn € 29,50 (incl. btw).