Basisaantekening diagnostiek

Voor de Basisaantekening diagnostiek heeft u orthopedagogische praktijkervaring op het taakgebied diagnostiek nodig. Die heeft u opgedaan tijdens de stage van uw universitaire opleiding. Die ervaring omvat drie casussen die u heeft uitgevoerd onder supervisie van een NVO erkend supervisor. Hij heeft uw casussen beoordeeld en goedgekeurd. De universiteit geeft bij voldoende resultaat een verklaring af dat u gewerkt heeft volgens de NVO-richtlijnen. Wilt u een aantekening aanvragen, dan moet u zich eerst registreren als NVO basis orthopedagoog. U kunt de aantekening ook aanvragen nadat u afgestudeerd bent.

De administratiekosten per aanvraag zijn € 29,50 (incl. btw).