(Her)registratie

De NVO heeft kwaliteitsborging hoog in het vaandel. Uw cliënten en hun opvoeders of begeleiders hebben daar recht op. Als u zich registreert als pedagogische professional, toont u aan dat u aan kwaliteitseisen van de beroepsvereniging voldoet en dat uw vakbekwaamheid actueel en inhoudelijk op peil is.

De NVO heeft een uitgebreid registratiesysteem voor pedagogische professionals. U kunt in één van onze registers worden opgenomen als u met goed gevolg een geaccrediteerde opleiding heeft afgerond. Als u dat niet heeft, dan kan één van onze commissies de inhoud van uw vooropleiding of uw vakbekwaamheid toetsen.

Elk register kent een periodieke herregistratie. Eens in de vijf jaar moet u aantonen dat u uw vak heeft bijgehouden door deskundigheidsbevordering en werkervaring. U kunt via de links doorklikken naar de desbetreffende herregistratiepagina's:


Wilt u zich bij ons registreren, dan moet u eerst lid worden van de NVO. Hoe dat in zijn werk gaat, leest u op de lidmaatschapspagina.

Wie kan zich waar registreren?

Als NVO zijn we bestuurlijk en inhoudelijk ook nauw betrokken bij andere registers die mogelijk relevant voor u zijn, zoals het Kwaliteitsregister Jeugd van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) en het BIG-register.

Op deze website leggen we het registratiesysteem van de NVO uit. Wilt u meer weten over de registers van het SKJ en BIG, dan verwijzen wij u graag naar hun websites.
 

Afbeelding: Registratieoverzicht nieuw