NVO registraties

Bij de NVO kunt u de volgende registraties behalen. Via het menu links op deze pagina vindt u de eisen van de registraties en hoe u deze kunt aanvragen.

Het register NVO Basis Pedagoog
Bent u voornemens te gaan werken binnen niet-cliëntgebonden werkvelden zoals: preventie, voorlichting, advisering, onderwijs, beleid, organisatie/management of onderzoek? U kunt in aanmerking komen voor deze registratie als academisch geschoolde pedagoog of onderwijskundige. De doelstelling van de registratie is het afgeven van een keurmerk van kwaliteitsbewaking en -bevordering. Deze registratie kan worden behaald op basis van een universitaire masteropleiding.

Het register NVO Basis Orthopedagoog
U kunt als academisch geschoolde orthopedagoog in aanmerking komen voor deze registratie. Deze registratie maakt de inhoud en kwaliteit van de orthopedagogische universitaire opleiding inzichtelijk en toont als keurmerk van kwaliteitsbewaking en -bevordering voldoende toerusting voor het werkveld aan. 
De registratie NVO Basis Orthopedagoog is vereist voor de vervolgregistratie NVO Orthopedagoog Generalist.

Het register NVO Orthopedagoog Generalist
U kunt in aanmerking komen voor deze registratie na een individueel postacademisch opleidingstraject of via één van de geintegreerde opleidingen. De eisen voor de registratie NVO Orthopedagoog Generalist zijn in overeenstemming met het postacademische niveau waarop orthopedagogen zich in toenemende mate moeten kwalificeren. De registratie NVO Orthopedagoog Generalist duidt de bekwaamheden en competenties van de opgenomen leden aan.

Het supervisorenbestand NVO Orthopedagoog Generalist
U kunt als NVO Orthopedagoog Generalist in aanmerking komen voor opname in het supervisorenbestand na het volgen van een geaccrediteerde supervisorenopleiding. Supervisoren hebben scholing gehad in de supervisiemethodiek en zij beschikken over supervisiecompetenties.
De supervisor is in staat de rol van ondersteuner van het leerproces te (onder)scheiden van de rol van beoordelaar. Als supervisor OG heeft u een belangrijke rol in het opleidingstraject van een OG-er.