NVO herregistraties

Elk NVO register kent een periodieke herregistratie van vijf jaar.
Het doel van deze herregistraties is het borgen van de kwaliteit van de NVO registers.

U doet dit door elke vijf jaar aan te tonen dat u uw vak heeft bijgehouden middels deskundigheidsbevordering en werkervaring.

Op de pagina's per registratie in het linkermenu leest u alles over de herregistratieregelingen en de eisen.