Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

De Stichting Kwaliteitsregister Jeugd is in maart 2013 opgericht door het Nederlandse Instituut van Psychologen (NIP), de Nederlandse Vereniging van pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) en de Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers (NVMW). De Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) heeft als doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening in de jeugdzorg, alsmede de handhaving van die kwaliteit, te borgen.

  • Alle informatie over SKJ vindt u via de SKJ website.
  • Voor alle informatie over de Tijdelijke wegingingsregeling (TWR) ga naar >Lees verder
  • In het werkveld Jeugdhulp vindt u alle actuele informatie over de jeugdhulp en over de tijdelijke wegingsregeling.