BIG-opleidingen

In het BIG-register zijn de basisberoepen gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut opgenomen. Daarnaast voorziet de Wet BIG ook in de specialistische beroepen klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog.

Voor alle informatie omtrent BIG-opleidingen kunt u terecht bij het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen.

De (her-)registratie van de specialisten is ondergebracht bij de Federatie voor Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten.

Herregistratie gz-psychologen/psychotherapeuten

Sinds 1 januari 2012 is herregistratie in het BIG-register wettelijk verplicht voor gezondheidszorgpsychologen en psychotherapeuten.

Iedereen die vóór 1 januari 2012 onder één van deze beroepen stond ingeschreven in het BIG-register moet op 1 januari 2017 geherregistreerd zijn.

Meer informatie over deze herregistraties vindt u via de website van het BIG-register.

Indien u als gz-psycholoog niet kunt voldoen aan de werkervaringseis geldt er een scholingseis. Meer informatie daarover vindt u via de website van de Rino Groep.