Registratie

Het hoe en waarom van registratie.

De NVO heeft kwaliteitsborging hoog in het vaandel. Uw cliënten en hun opvoeders of begeleiders hebben daar recht op. Als geregistreerde pedagogische professional kunt u aantonen dat u aan kwaliteitseisen van de beroepsvereniging voldoet en dat uw vakbekwaamheid actueel en ook inhoudelijk op peil is.

De NVO kent een uitgebreid systeem van registratie van individuele pedagogische professionals. U kunt in één van onze registers worden opgenomen als u met een goed gevolg een geaccrediteerde opleiding heeft afgerond óf, als u dat niet heeft, op de inhoud van uw vooropleiding of op uw vakbekwaamheid bent getoetst door één van onze commissies. Elk register kent een periodieke herregistratie. Eéns in de vijf jaar toont u aan dat u uw vak heeft bijgehouden middels deskundigheidsbevordering en werkervaring.

Als NVO zijn we bestuurlijk en inhoudelijk ook nauw betrokken bij andere registers die mogelijk relevant voor u zijn. Het gaat dan om het Kwaliteitsregister Jeugd en om het BIG-register.