Kan ik eerder gevolgde cursussen ook meetellen?

Ja, u kunt eerder gevolgd cursorisch onderwijs opvoeren in uw studieplan wanneer u een individueel opleidingstraject gaat volgen.

Voorwaarden hiervoor zijn dat de scholing was geaccrediteerd door de NVO en dat de scholing op het moment van toelating (= goedkeuring van uw studieplan/aanmelding)  voor het OG-traject niet langer dan 5 jaar geleden is gevolgd.

U kunt maximaal 120 punten eerder gevolgd geaccrediteerd onderwijs opvoeren.

Indien u nog nadere vragen heeft hierover kunt u contact opnemen met Karin Noort.