Hoe moet de supervisie (90 uur) worden ingevuld?

U verdeelt de uren gelijkmatig over minimaal 2 supervisietrajecten. Bij beide supervisoren werkt u tenminste 1 casus uit en schrijft u 1 reflectieverslag. De supervisietrajecten volgt u na elkaar, het is niet mogelijk gelijktijdig de trajecten te doorlopen. Voor meer informatie het registratiereglement.

De 90 uren zijn allemaal face-to-face contacturen. Voorbereiding/verslaglegging tellen niet mee met deze 90 uur.

Voor de richtlijnen voor de casuistiek en het reflectieverslag:>Lees meer