Basisaantekening diagnostiek

Voor de NVO basisaantekening diagnostiek heeft u orthopedagogische praktijkervaring nodig. Die heeft u opgedaan tijdens de stage van uw universitaire opleiding. Die ervaring omvat drie casussen die u heeft uitgevoerd onder supervisie van een NVO erkend supervisor. Hij heeft uw casussen beoordeeld en goedgekeurd. De universiteit geeft bij voldoende resultaat een verklaring af dat u gewerkt heeft volgens de NVO-richtlijnen.

  • Wilt u een aantekening aanvragen, dan moet u zich eerst registreren als NVO basis-orthopedagoog. U kunt de registratie en basisaantekening diagnostiek ook tegelijkertijd aanvragen.
  • U kunt de aantekening ook behalen nadat u afgestudeerd bent via de regeling ná afstuderen.
  • De administratiekosten voor de aanvraag NVO basisaantekening diagnostiek zijn € 29,50 (incl. btw). De aanvraag verloopt via PE-online op het ledengedeelte van de website.
  • Zie voor meer informatie >Veelgestelde vragen