Herregistratie NVO orthopedagoog generalist

Uitgangspunt van deze herregistratieregeling is het borgen van het niveau van de vakbekwaamheid en de deskundigheid van de orthopedagogen generalist die in het register zijn opgenomen.

De herregistratieregeling OG bestaat uit 2 onderdelen: deskundigheidsbevordering (120 uur) en werkervaring (2500 uur).

De eisen in het kort:

  • U heeft 5 jaar om aan de eisen te voldoen vanaf de datum van registratie als OG of vanaf uw laatste herregistratie.
  • U houdt digitaal uw herregistratiedossier bij in PE-online via het ledengedeelte van de website.
  • Als u op specialistisch niveau geregistreerd orthopedagoog generalist bent, raden wij u aan eerst artikel 9 van de herregistratieregeling te lezen.


Vanaf 3 maanden voor de afloop van de termijn kunt u uw dossier indienen. De administratiekosten voor het verzoek tot herregistratie OG bedragen €100,00 (incl. btw).

Geaccrediteerd onderwijs voor de herregistratie OG vindt u in de nascholingsagenda.