Register NVO basis pedagoog

Wilt u gaan werken in een niet-cliëntgebonden werkveld zoals:

  • preventie
  • voorlichting
  • advisering
  • onderwijs
  • beleid
  • organisatie/management
  • onderzoek


Dan kunt u zich als academisch geschoolde pedagoog of onderwijskundige laten registreren. U voert dan het keurmerk van kwaliteitsbewaking en –bevordering van de NVO. Voor deze registratie moet u een universitaire masteropleiding hebben afgerond.

Registratie aanvragen

U kunt uw registratie voor NVO basis pedagoog en basis orthopedagoog aanvragen via het ledengedeelte van de website. Na het inloggen kiest u voor PE-online en daar vindt u het digitale aanvraagformulier. U kunt uw aanvraag alleen digitaal (via PE-online) indienen.

Bij het afstuderen ontvangt u van de universiteit een verklaring waarop staat vermeld dat u heeft voldaan aan de eisen voor de registratie NVO basis pedagoog. Deze verklaring heeft u nodig om de registratie aan te vragen. Heeft u geen geaccrediteerde opleiding afgerond, maar wilt u toch in aanmerking voor registratie? Stuur dan een volledig vakkenoverzicht van uw studie mee en gegevens van eventueel postacademisch gevolgde scholingen.

Als u langer dan 10 jaar geleden bent afgestudeerd, is de 10 jaar regeling van toepassing. Deze regeling houdt in dat u moet aantonen dat u in de afgelopen 10 jaar uw kennis en vaardigheden heeft bijgehouden.

De Accreditatiecommissie NVO basis orthopedagoog beoordeelt uw aanvraag. De administratiekosten per aanvraag zijn € 96,00 (incl. btw). Na registratie als NVO basis pedagoog krijgt u automatisch een herregistratiedossier.