Herregistratie NVO basis orthopedagoog

Het doel van deze regeling is dat geregistreerde leden hun orthopedagogische kennis en vaardigheden bijhouden en op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen op het vakgebied. 

  • De registratie-datum of herregistratiedatum is de startdatum van de termijn. U heeft vijf jaar de tijd om aan de eisen te voldoen.
  • Voor het geaccrediteerde onderwijs kunt u de punten aanhouden zoals in de nascholingsagenda voor de herregistratie OG vermeld. Zie ook: Tips om naar geaccrediteerde scholingen te zoeken.

 

  • Voor de NVO basisaantekening diagnostiek is geen aparte herregistratieregeling. Zolang u bent geregistreerd als basis orthopedagoog blijft deze aantekening ook geldig.
  • Via het ledengedeelte van deze website krijgen geregistreerden een persoonlijk digitaal dossier in PE-online. Daarin houdt u uw activiteiten bij. Voor afloop van de termijn dient u uw dossier in en betaalt u de administratiekosten van €100,00 (incl. btw). Handleiding PE-online
  • Leden die ook zijn geregistreerd als NVO orthopedagoog generalist houden hun herregistratiedossier voor die registratie bij en hoeven niet apart aan de herregistratie-eisen voor de basis orthopedagoog te voldoen.