Register NVO basis orthopedagoog

Bent u een academisch geschoolde orthopedagoog, dan kunt u zich laten registreren als NVO basis orthopedagoog. Met deze registratie toont u aan wat de inhoud en kwaliteit is van uw universitaire orthopedagogische opleiding. Daarnaast is het een keurmerk van kwaliteitsbewaking en -bevordering dat aangeeft dat u als professional te werk gaat.

Registratie aanvragen

U kunt uw registratie voor NVO basis orthopedagoog aanvragen via het ledengedeelte van de website. Na het inloggen kiest u voor PE-online en daar vindt u het digitale aanvraagformulier. U kunt uw aanvraag alleen digitaal (via PE-online) indienen.
>>Stappen indienen aanvraag

  • Bij het afstuderen ontvangt u van de universiteit een verklaring waarop staat vermeld dat u heeft voldaan aan de eisen voor de registratie NVO basis orthopedagoog. Deze verklaring heeft u nodig om de registratie te kunnen aanvragen. Heeft u geen geaccrediteerde opleiding afgerond, maar wilt u toch in aanmerking voor registratie? Stuurt u dan een volledig vakkenoverzicht van uw studie mee en gegevens van eventueel postacademisch gevolgde scholingen.
  • Als u langer dan 10 jaar geleden bent afgestudeerd, is de 10 jaar regeling van toepassing. Deze regeling houdt in dat u moet aantonen dat u in de afgelopen 10 jaar uw kennis en vaardigheden heeft bijgehouden.
  • De Accreditatiecommissie NVO basis orthopedagoog beoordeelt uw aanvraag. De administratiekosten per aanvraag zijn € 96,00 (incl. btw). Na registratie als NVO basis orthopedagoog krijgt u automatisch een herregistratiedossier.
  • U kunt tegelijkertijd de NVO basisaantekening diagnostiek aanvragen.