Webinar ‘Aanlevering van ROM-data door vrijgevestigen’

Vanaf 1 oktober 2016 mogen vrijgevestigde zorgaanbieders ROM-gegevens aan het SGB aanleveren. Zo kunnen zij alvast ervaring opdoen voordat de aanlevering vanaf 1 januari 2017 verplicht wordt. Inmiddels hebben ruim 1800 zorgaanbieders zich geregistreerd bij de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR). Om meer te weten over de aanleiding, toegevoegde waarde en het proces rondom aanlevering van ROM-data door vrijgevestigden organiseerde SVR in samenwerking met beroepsverenigingen een gratis webinar. Ruim 300 mensen volgden dit op donderdag 8 september 2016.

Webinar gemist?
Kijk het hier terug via YouTube.

Inhoudelijke informatie over ROMmen kunt u teruglezen in het themadossier. Technische informatie vindt u op de site of bij de helpdesk van SVR.

Webinar 'Passend Onderwijs: Transformeren op de werkvloer'

Op 7 juni 2016 volgden bijna 170 kijkers het NVO/NIP Webinar “Passend Onderwijs: Transformeren op de werkvloer”. Ruim tweederde van de bijna 170 deelnemers speelt in toenemende mate een rol bij het mede bepalen van de visie op passend onderwijs. Tegelijkertijd besteden gedragswetenschappers nog de meeste tijd aan individuele leerling-gerichte interventies in plaats van aan preventieve schoolbrede interventies. Dat bleek uit de polls die gehouden werden tijdens de live uizending van de webinar. Op het ledengedeelte van deze website kunt u de webinar terugkijken.

Heeft u nog vragen of opmerkingen naar aanleiding van het bekijken van de webinar dan kunt u deze stellen aan Kirsten Mik (beleidsmedewerker) via k.mik@nvo.nl.
 

Webinar ‘Inkoop jeugdhulp vrijgevestigden’

Op dinsdagavond 29 september 2015 organiseerden NVO en NIP gezamenlijk een webinar voor haar vrijgevestigde leden. Tim Robbe (jurist, bestuurskundige) sprak in dit webinar over wie de gemeente is, verschillende inkoopmodellen (in de jeugdhulp) met daarbij de kansen en risico’s, de aanbesteding- en contractrechtelijke context, kostprijzen en onderhandelingstechnieken. Op het ledengedeelte van onze website kunt u de webinar terugkijken. U moet wel eerst inloggen.

Heeft u nog vragen of opmerkingen naar aanleiding van het bekijken van de webinar dan kunt u deze stellen aan Marlijn de Vries (beleidsmedewerker) via mj.devries@nvo.nl.

Webinar ‘orthopedagoog van de toekomst’!

Woensdagavond 20 mei 2015 organiseerde de NVO haar eerste webinar. Tom van Yperen sprak in dit webinar over de transitie en transformatie van de jeugdhulp, het vormgeven van een effectiever jeugdstelsel en de rol van de orthopedagoog-(generalist) in dit nieuwe stelsel. Vanaf 75 verschillende accounts werd dit webinar (in groepjes) gevolgd en achteraf positief beoordeeld in de evaluatie.

Tijdens het webinar was er de mogelijkheid om digitaal vragen te stellen via de chatfunctie aan enkele medewerkers van de NVO. Dit werd massaal gedaan, wat de webinar erg interactief maakte. Een aantal vragen van kijkers heeft Tom van Yperen live tijdens de webinar beantwoord. Bijvoorbeeld over de rol die orthopedagogen kunnen pakken in de eerste lijn, de uitdagingen waar opleidingen voor staan en de kennis bij gemeenten over welke rol orthopedagogen zouden kunnen vervullen.

Heeft u nog vragen of opmerkingen naar aanleiding van het bekijken van het webinar dan kunt u deze stellen aan Marlijn de Vries (beleidsmedewerker) via mj.devries@nvo.nl.

Bekijk hier de webinar.