Promotie

 • NVO-orthopedagoog zet in op samenwerking én privacy - Privacy vergt zorgvuldige afweging door professional (VNG Magazine, Special Jeugd, aug 2017)
  Voor orthopedagogen is de pedagogische relatie het aangrijpingspunt van hun handelen: zij zoeken verklaringen én oplossingen in die relatie. Orthopedagogen streven primair naar normalisatie van de opvoedingsrelatie; of die nu eenvoudig of heel complex is. De NVO-beroepscode is dé professionele standaard voor NVO-orthopedagogen.

 • Wat doet een pedagoog? (okt 2016)
  Pedagogen zijn werkzaam in onderwijs, jeugdhulp, gehandicaptenzorg, ggz, beleid en onderzoek. Dit palet ziet u in deze flyer waarin leden van de NVO vertellen wat ze dagelijks doen. bedoeld om de veelzijdigheid en het mooie vak van pedagogen in woord en beeld te brengen!
   
 • Publieksfolder tuchtrecht 'U heeft een klacht?' (mrt 2017)
  Bent u niet tevreden over de pedagoog die u behandelt, dan kunt u een klacht indienen. In deze folder leggen we u graag uit hoe u met een klacht bij ons terecht kunt en hoe wij vervolgens met uw klacht omgaan. Ook kunt u in deze folder lezen wat de beroepscode van de NVO inhoudt en hoe het tuchtrecht van de NVO werkt. 
   
 • Patiëntenflyer zorgverzekering (P3NL 2017)
  De manier waarop uw patiënten verzekerd zijn, wordt steeds belangrijker voor de vergoeding van zorg. Goede voorlichting over de keuze van een zorgverzekering is daarom essentieel. In de flyer wordt onder andere het verschil tussen een naturapolis, een budgetpolis en een restitutiepolis uitgelegd. U kunt patiënten voorlichten met behulp van de flyer van P3NL die gemaakt is door de 9 verenigingen die bij P3NL zijn aangesloten, waaronder NVO.
   
 • NVO-orthopedagoog is breed inzetbaar - Zorgverlener, poortwachter in het wijkteam en aanjager van vernieuwing’ (VNG Magazine, Special Jeugd, sept 2016)
  Advies bij de transformatie in het sociaal domein? Een POH-jeugd in uw gemeente? Versterking van het gezin rondom mensen met een beperking? De NVO-orthopedagoog kan iets voor u betekenen. Dat is de hoofdboodschap die de NVO dit jaar meegeeft in de VNG Special Jeugd.
   
 • Psychologen en (ortho)pedagogen in het onderwijs (juni 2016)
  Om de veelzijdigheid van de beroepsgroepen onder de aandacht te brengen is in samenwerking met de NIP/NVO werkgroep passend onderwijs een nieuwe brochure gemaakt. Daarmee kunnen psychologen en (ortho)pedagogen werkzaam in het onderwijs het gesprek aangaan met collega’s,  bestuurders of gemeenteambtenaren over wat zij te bieden hebben op het niveau van de leerling, de leraar of klas, voor ouders, voor de school of het samenwerkingsverband of gemeente.
   
 • Hoe passend onderwijs wél kan slagen (Focus, okt 2015)
  Pedagogen kunnen ondersteuning en begeleiding bieden op scholen en bij samenwerkingsverbanden, maar ook aan de beleidsmatige kant zijn zij van meerwaarde. Met name kunnen pedagogen een brug slaan tussen schoolleiding en docenten. Dit en meer kunt u lezen in dit artikel.
   
 • Praktijkverhalen van orthopedagogen in jeugdhulp en onderwijs (VNG Magazine, Special Jeugd, sept 2015)
  Voor de derde keer op rij staat de NVO met een artikel in de Special Jeugd van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Gezien de decentralisatie van alle vormen van jeugdhulp per 1 januari 2015 en de uitdaging van gemeenten en zorgprofessionals om de transformatie vorm te geven, vraagt de NVO dit keer aandacht voor de bijdrage van (ortho)pedagogen in jeugdhulp en onderwijs.
   
 • 'De pedagoog in transitie' (Focus, okt 2014)
  De invoering van passend onderwijs en de veranderingen in de jeugdhulp en de zorg hebben consequenties voor kinderen, jongeren, volwassenen, ouderen en hun directe omgeving. Pedagogen ondersteunen de opvoedrelatie in tal van domeinen en kunnen de stelselwijzigingen daarom overzien en bruggen slaan tussen de verschillende stelsels. 
   
 • Expertise (ortho)pedagoog kans voor innovatie (VNG Magazine, Special Jeugd, aug 2014)
  Ook de NVO ziet de bezorgdheid bij verschillende actoren die bij de decentralisatie betrokken zijn. Ondanks deze bezorgdheid is het belangrijk dat alle betrokkenen medeverantwoordelijkheid nemen en ambities formuleren. Hoe innovatief wordt u als gemeente? Wat wilt u bereiken? Hoe doet u dat het meest effectief en efficiënt? En: hoe gebruikt u daarvoor de expertise van de juiste (pedagogische) professional?
   
 • De NVO (ortho)pedagoog
  Voor bemiddeling en advies bij opvoedingsvraagstukken. Uitgave van 2014 en wordt dit jaar herzien.
   
 • De NVO orthopedagoog generalist
  Is een bijzondere specialist met een brede blik op het gebied van kinderen en jongeren. Uitgave van 2014 en wordt dit jaar herzien.
   
 • Wat is een orthopedagoog of een psycholoog?
  Deze cliëntenbrochure is een uitgave van het samenwerkingsverband NVO/NIP Zorg voor Mensen met een Verstandelijke Beperking (ZMVB). Uitgave van 2014 en wordt dit jaar herzien.


Mocht u een papieren exemplaar willen ontvangen, mail dan naar Anoesjka van Leur (communicatiemedewerker) via a.vanleur@nvo.nl.