Competentieprofiel van de orthopedagoog/psycholoog in de zorg voor mensen met verstandelijke beperkingen

Op 26 november 2018 is in Utrecht het nieuwe Competentieprofiel van de orthopedagoog/psycholoog in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking gelanceerd. Dit profiel is een verbijzondering van de bestaande profielen van de orthopedagoog-generalist, de Kinder-en Jeugdpsycholoog en de GZ-psycholoog. Met dit beroepsprofiel wordt duidelijk gemaakt wat een cliënt met beperkingen en hun verwanten, hulpverleners en organisaties mogen verwachten van orthopedagogen en psychologen.

Klik hier om te downloaden

NVO Beroepscode 2017

De beroepscode van de NVO is de leidraad voor het beroepsmatig handelen van academisch geschoolde pedagogen en onderwijskundigen. De code bevat de kwalitatieve morele en ethische regels die bij de beroepsuitoefening van belang zijn. Voor een groot deel zijn deze ook in wetgeving vastgelegd.
De code bevat zowel concrete regels als algemene uitgangspunten, waarin de geest van ‘de goede beroepsuitoefening’ is samengevat.

Klik hier om te downloaden

Professionele verantwoordelijkheid, bekwaamheid en bevoegdheid

De NVO stimuleert en borgt de vakbekwaamheid van universitair opgeleide (ortho)pedagogen, zodat zij goede en betrouwbare pedagogische zorg en begeleiding kunnen bieden. In de dagelijkse praktijk van (ortho)pedagogen gaat het vaak over termen als deskundigheid, (vak)bekwaamheid, bevoegdheid, voorbehouden handelingen en verantwoordelijkheid. Termen die vaak door elkaar worden gehaald en gebruikt en waar in de uitvoering soms verkeerde veronderstellingen aan ten grondslag liggen.

Klik hier om te downloaden

Beroepscompetentieprofiel orthopedagoog generalist (OG)

Wat verwacht de beroepspraktijk van de OG en over welke competenties moet die dus beschikken?

Klik hier om te downloaden

Supervisie geven en supervisie krijgen

Samenspel voor beroepsvorming van pedagogen, orthopedagogen en onderwijskundigen en is bestemd voor supervisoren én supervisanten. Deze publicatie is tot stand gekomen door en voor leden van de NVO, met speciale medewerking van Ineke van Dijk en Bram de Muynck.

Klik hier om te downloaden

Mocht u een papieren exemplaar willen ontvangen, mail dan naar Anoesjka van Leur (communicatiemedewerker) via a.vanleur@nvo.nl.