Mocht u een papieren exemplaar willen ontvangen van een folder, flyer, beroepscode of anderszins, mail dan naar Anoesjka van Leur (communicatiemedewerker) via a.vanleur@nvo.nl.

Rapportage Beroepengebouw psychologische en pedagogische zorg (febr 2019)

Een inventarisatie van psychologische en pedagogische zorg op alle domeinen waar die zorg wordt geleverd. Het is het eerste product van het project beroepenstructuur, een project van NIP, NVGZP, NVO en NVP, onder voorzitterschap van en gefaciliteerd door P3NL.

Klik hier om te downloaden

Competentieprofiel van de orthopedagoog/psycholoog in de zorg voor mensen met verstandelijke beperkingen (nov 2018)

Dit profiel is een verbijzondering van de bestaande profielen van de orthopedagoog-generalist, de Kinder-en Jeugdpsycholoog en de GZ-psycholoog. Met dit beroepsprofiel wordt duidelijk gemaakt wat een cliënt met beperkingen en hun verwanten, hulpverleners en organisaties mogen verwachten van orthopedagogen en psychologen.

Klik hier om te downloaden

De Praktijkondersteuner Huisarts-Jeugd Een verkennende studie (febr 2018)

In opdracht van de NVO verrichte de Rijksuniversiteit Groningen onderzoek naar de functie van POH-Jeugd. De NVO publiceerde het onderzoek in februari 2018. Uit het Groningse onderzoek blijkt dat de functie van Praktijkondersteuner Jeugd bij de huisarts volop in ontwikkeling is. Verschillende regio’s in het land doen ervaring op met een POH-Jeugd. De POH-Jeugdfunctie wordt uitgevoerd door zowel HBO- als WO-geschoolde hulpverleners, met overwegend veel ervaring in de Jeugd-GGZ of Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Over het algemeen zijn huisartsen en POH-jeugd positief over hun onderlinge samenwerking. De meerwaarde van de Praktijkondersteuner Jeugd bij de huisarts is de aandacht voor de opvoedingsrelaties en de specifieke kennis die de POH-Jeugd heeft van zorgaanbieders en zorgmogelijkheden in de regio. De opstellers van deze verkennende studie pleiten ervoor de kwaliteit van de functie nog beter te borgen. Dat kan door een specifieke opleiding tot POH-Jeugd en door de ontwikkeling van richtlijnen.

Uit de transformatieplannen van 42 regio’s jeugdhulp, die in de week van 21 januari 2019 werden gepubliceerd, is op te maken dat veel regio’s overwegen een poh-jeugd aan te stellen of zij zijn daar al mee bezig. Mogelijk is dit onderzoek helpend voor hen.

Klik hier om te downloaden