NVO Beroepscode 2017

De beroepscode van de NVO is de leidraad voor het beroepsmatig handelen van academisch geschoolde pedagogen en onderwijskundigen. De code bevat de kwalitatieve morele en ethische regels die bij de beroepsuitoefening van belang zijn. Voor een groot deel zijn deze ook in wetgeving vastgelegd.
De code bevat zowel concrete regels als algemene uitgangspunten, waarin de geest van ‘de goede beroepsuitoefening’ is samengevat.

Klik hier om te downloaden

Beroepscompetentieprofiel orthopedagoog generalist (OG)

Wat verwacht de beroepspraktijk van de OG en over welke competenties moet die dus beschikken?

Klik hier om te downloaden

Supervisie geven en supervisie krijgen

Samenspel voor beroepsvorming van pedagogen, orthopedagogen en onderwijskundigen en is bestemd voor supervisoren én supervisanten. Deze publicatie is tot stand gekomen door en voor leden van de NVO, met speciale medewerking van Ineke van Dijk en Bram de Muynck.

Klik hier om te downloaden

Visiedocument NVOĀ 'Het Pedagogisch Perspectief' 2014-2017

Dit visiedocument schetst de inhoudelijke ambities (2014-2017) van de NVO. Het is tot stand gekomen in een veelzijdige en intensieve dialoog met de leden van de NVO en vele externe deskundigen.

Klik hier om te downloaden, u kunt dit document ook in een tekstversie bekijken