Mocht u een papieren exemplaar willen ontvangen van een folder, flyer, beroepscode of anderszins, mail dan naar Anoesjka van Leur (communicatiemedewerker) via a.vanleur@nvo.nl.

Inbreng NVO voor landelijke verkiezingsprogramma’s

12 juni 2020 - Waardeer en behoud specifieke expertise van zorgprofessionals! Dat is de boodschap van de input van de NVO voor de landelijke verkiezingen. In zeven punten wordt dit bondig uitwerkt met verder ook thema’s die specifiek spelen in het onderwijs, de gehandicaptenzorg, de jeugdhulp en de ggz.

> De NVO inbreng is hier te lezen

Jaarplan 2020 - Erkenning van de (ortho)pedagoog

Een sterke beroepsgroep is een georganiseerde beroepsgroep. Samen kunnen we verwoorden waar de orthopedagoog voor staat, samen kunnen we daar erkenning voor afdwingen, samen kunnen we een goede positie voor orthopedagogen bewerkstelligen, samen kunnen we mooie activiteiten opzetten en samen kunnen we vooral veel betekenen voor elkaar, als een community van experts.  

Klik hier om te downloaden

NVO Jaarbericht 2018

Kerntaken van de NVO zijn: kwaliteit, positionering, scholing en informatie. Hoe de NVO het in 2018 heeft gedaan kunt u in dit Jaarbericht lezen.

klik hier om te downloaden

Strategisch beleidsplan NVO 2019-2023

Begin dit jaar bespraken een vertegenwoordiging van de ledenraad en het bestuur met elkaar het strategisch beleidsplan. Er werden vier ambities vastgesteld waaraan de NVO de komende periode hard gaat werken. De tekst is nu vormgegeven en geïllustreerd in een handzame publicatie die hieronder te downloaden is.

Klik hier om te downloaden. Wilt u een gedrukt exemplaar van het strategisch beleidsplan ontvangen? Stuur dan een mail naar j.smeets@nvo.nl.

Jaarplan 2019

De NVO-ledenraad stelde op 13 december 2018 het NVO-jaarplan 2019 vast. Maatschappelijke vraagstukken als terugdringen van thuiszitters, terugdringen van uithuisplaatsing en omgaan met wilsonbekwaamheid staan hoog op de agenda. We zetten in op de positie van master-orthopedagogen, o.a. als het om hun inzet bij dyslexie gaat. De opname van de orthopedagoog-generalist vergt politieke en inhoudelijke aandacht, dat laatste vooral als het om het ontwikkelen van documenten voor de opleiding OG gaat. Samen met de collega-beroepsverenigingen NIP, NVP en NVGzP en onder voorzitterschap van P3NL ontwikkelen we een nieuwe beroepenstructuur.

Klik hier om te downloaden

Organogram NVO

Hierin kunt u zien hoe de NVO is georganiseerd en bijvoorbeeld welke netwerken er allemaal actief zijn binnen de NVO.

Klik hier om het document te downloaden

Factsheet ‘NVO-leden met verschillende registraties’

De NVO kent verschillende beroepsregistraties; basis pedagoog, basis orthopedagoog en orthopedagoog generalist, die een keurmerk vormen voor werkgevers en cliënten. Om deze registraties helder weer te geven, ook in relatie tot andere registraties in het werkveld; het Kwaliteitsregister Jeugd en het BIG-register, heeft de NVO deze factsheet ontwikkeld. Uitgave juli 2015.

Klik hier om de factsheet te downloaden