Over de NVO

 • De NVO
  In deze algemene folder wordt ingegaan op wie de NVO is, wat we doen als beroepsvereniging en de betekenis van pedagogen in het werkveld.
   
 • Waarom lid van de NVO?
  Kerntaken van de NVO zijn: kwaliteitsborging, belangenbehartiging en dienstverlening. Wat wij in 2016 realiseerden en in 2017 willen bereiken, kunt u in deze flyer bekijken.
 • Organogram NVO
  Hierin kunt u zien hoe de NVO is georganiseerd en bijvoorbeeld welke netwerken er allemaal actief zijn binnen de NVO.
 • Factsheet ‘NVO-leden met verschillende registraties’
  De NVO kent verschillende beroepsregistraties; basis pedagoog, basis orthopedagoog en orthopedagoog generalist, die een keurmerk vormen voor werkgevers en cliënten. Om deze registraties helder weer te geven, ook in relatie tot andere registraties in het werkveld; het Kwaliteitsregister Jeugd en het BIG-register, heeft de NVO deze factsheet ontwikkeld. Uitgave juli 2015.
   


Mocht u een papieren exemplaar willen ontvangen, mail dan naar Anoesjka van Leur (communicatiemedewerker) via a.vanleur@nvo.nl.