Mocht u een papieren exemplaar willen ontvangen van een folder, flyer, beroepscode of anderszins, mail dan naar Anoesjka van Leur (communicatiemedewerker) via a.vanleur@nvo.nl.

Strategisch beleidsplan NVO 2019-2023

Begin dit jaar bespraken een vertegenwoordiging van de ledenraad en het bestuur met elkaar het strategisch beleidsplan. Er werden vier ambities vastgesteld waaraan de NVO de komende periode hard gaat werken. De tekst is nu vormgegeven en geïllustreerd in een handzame publicatie die hieronder te downloaden is.

Klik hier om te downloaden. Wilt u een gedrukt exemplaar van het strategisch beleidsplan ontvangen? Stuur dan een mail naar j.smeets@nvo.nl.

Jaarplan 2019

De NVO-ledenraad stelde op 13 december 2018 het NVO-jaarplan 2019 vast. Maatschappelijke vraagstukken als terugdringen van thuiszitters, terugdringen van uithuisplaatsing en omgaan met wilsonbekwaamheid staan hoog op de agenda. We zetten in op de positie van master-orthopedagogen, o.a. als het om hun inzet bij dyslexie gaat. De opname van de orthopedagoog-generalist vergt politieke en inhoudelijke aandacht, dat laatste vooral als het om het ontwikkelen van documenten voor de opleiding OG gaat. Samen met de collega-beroepsverenigingen NIP, NVP en NVGzP en onder voorzitterschap van P3NL ontwikkelen we een nieuwe beroepenstructuur.

Klik hier om te downloaden

De NVO in cijfers 2017

Kerntaken van de NVO zijn: kwaliteit, positionering, scholing en informatie. De NVO 2017 in cijfers kunt u in deze flyer bekijken.

klik hier om te downloaden

Organogram NVO

Hierin kunt u zien hoe de NVO is georganiseerd en bijvoorbeeld welke netwerken er allemaal actief zijn binnen de NVO.

Klik hier om het document te downloaden

Factsheet ‘NVO-leden met verschillende registraties’

De NVO kent verschillende beroepsregistraties; basis pedagoog, basis orthopedagoog en orthopedagoog generalist, die een keurmerk vormen voor werkgevers en cliënten. Om deze registraties helder weer te geven, ook in relatie tot andere registraties in het werkveld; het Kwaliteitsregister Jeugd en het BIG-register, heeft de NVO deze factsheet ontwikkeld. Uitgave juli 2015.

Klik hier om de factsheet te downloaden