Handreiking voorkomen en omgaan met klachten (mei 2018)

Bij de ambitie van pedagogen om een 'goed pedagoog' te zijn, hoort een zorgvuldige omgang met onvrede en klachten van cliënten. In deze NVO handreiking staan tips over het omgaan met klachten en het voorkomen daarvan.  

Klik hier om de handreiking te downloaden

Handreiking Inkoop jeugd-ggz bij vrijgevestigden (aug 2015)

Deze handreiking is bestemd voor medewerkers van gemeenten die bij de inkoop van jeugd-ggz betrokken zijn. Daarmee willen LVVP, NIP, NVO en NVvP een bijdrage leveren aan een effectief en gestructureerd contracteerproces voor de jeugd-ggz tussen gemeenten en vrijgevestigde aanbieders.

Klik hier om de handreiking te downloaden

De hieronder genoemde handreikingen zijn uitgaven van de NVO speciaal voor NVO leden en zijn te downloaden op het besloten deel van deze website:

  • Handreiking Starten van een eigen praktijk;
  • Handreiking werkervaringsplaatsen;
  • Handboek pilot EVC.

Mocht u een papieren exemplaar willen ontvangen, mail dan naar Anoesjka van Leur (communicatiemedewerker) via a.vanleur@nvo.nl.