Mocht u een papieren exemplaar willen ontvangen van een folder, flyer, beroepscode of anderszins, mail dan naar Anoesjka van Leur (communicatiemedewerker) via a.vanleur@nvo.nl.

Handreiking diagnostisch onderzoek (okt 2018)

Deze handreiking geeft antwoord op veel gestelde vragen van orthopedagogen o.a. over de bevoegdheid om diagnostisch onderzoek te doen, de betekenis van NVO registraties in verband hiermee, de eisen die aan een zorgvuldige rapportage worden gesteld, het blokkeringsrecht en de positie van vertegenwoordigers van cliënten zoals de gezaghebbende ouder en de mentor.

Klik hier om de handreiking te downloaden (inloggen vereist)

Handreiking voor pedagogen in het onderwijs (okt 2018)

Deze NVO handreiking geeft antwoord op veel gestelde vragen van pedagogen in het onderwijs onder andere over: het beroepsgeheim, dossiervorming, bewaartermijnen, toestemmingsvereiste voor hulp en onderzoek en de positie van ouders. Een nagenoeg identieke versie van de handreiking komt binnenkort via het NIP beschikbaar voor psychologen in het onderwijs.

Klik hier om de handreiking te downloaden

Handreiking Tips bij het voorkomen van thuiszittende leerlingen (sept 2018)

Hoe kunt u als pedagoog/psycholoog preventief handelen om thuiszittende leerlingen te voorkomen? Hoe betrekt u de leerling en ouders? Op welke wijze kunt u bijdragen aan een integrale aanpak? Dit en meer tips vindt u in de handreiking “de rol van de pedagoog/psycholoog in het voorkomen van thuiszittende leerlingen”. 

Klik hier om de handreiking te downloaden

Handreiking voorkomen en omgaan met klachten (mei 2018)

Bij de ambitie van pedagogen om een 'goed pedagoog' te zijn, hoort een zorgvuldige omgang met onvrede en klachten van cliënten. In deze NVO handreiking staan tips over het omgaan met klachten en het voorkomen daarvan.  

Klik hier om de handreiking te downloaden

Handreiking Inkoop jeugd-ggz bij vrijgevestigden (aug 2015)

Deze handreiking is bestemd voor medewerkers van gemeenten die bij de inkoop van jeugd-ggz betrokken zijn. Daarmee willen LVVP, NIP, NVO en NVvP een bijdrage leveren aan een effectief en gestructureerd contracteerproces voor de jeugd-ggz tussen gemeenten en vrijgevestigde aanbieders.

Klik hier om de handreiking te downloaden

De hieronder genoemde handreikingen zijn uitgaven van de NVO speciaal voor NVO leden en zijn te downloaden op het besloten deel van deze website:

  • Handreiking Starten van een eigen praktijk
  • Handreiking werkervaringsplaatsen