Mocht u een papieren exemplaar willen ontvangen van een folder, flyer, beroepscode of anderszins, mail dan naar Anoesjka van Leur (communicatiemedewerker) via a.vanleur@nvo.nl.

Beroepscode kaarten (april 2019)

De volgende kaarten geven u in een handzaam formaat informatie over wat de beroepscode voor u als (ortho)pedagoog betekent ook in relatie tot tuchtrecht. Voor ú zelf en handig om te gebruiken bij gesprekken met uw werkgever of opdrachtgever en over tuchtrecht.

(Klik op de afbeelding voor meer informatie).

1068570_NVO A5 Kaart Beroepscode_Spread (def)
Beroepscode en de (ortho)pedagoog
1069690_NVO A5 Kaart Tuchtrecht_Spread (def)
Tuchtrecht en de (ortho)pedagoog

Met de NVO kom je verder! (sept 2018)

Maak deel uit van dé beroepsvereniging van 8000 universitair opgeleide pedagogen en orthopedagogen. De NVO biedt jou praktische ondersteuning én belangenbehartiging. Samen voor je vak!

(Klik op de afeelding voor meer informatie).

1064887 NVO A5 Kaarten - jeugdhulp - digitaal (afbeelding)
1064887 NVO A5 Kaarten - ggz - digitaal (afbeelding)
1064887 NVO A5 Kaarten - gehandicaptenzorg - digitaal (afbeelding)
1064887 NVO A5 Kaarten - onderwijs - digitaal (afbeelding)
1064887 NVO A5 Kaarten - Studenten - digitaal (afbeelding)

NVO orthopedagoog-generalist; expert in opvoed- en ontwikkelrelaties (sept 2018)

Dit is een folder over de expertise van de NVO orthopedagoog-generalist. Deze folder legt aan huisartsen en hulpverleners, managers of bestuurders bij een gemeente, school, zorginstelling of zorgverzekeraar uit wat een orthopedagoog-generalist is, kan én doet!

Klik hier om te downloaden

De orthopedagoog-generalist (OG) kan het (ook)! (juli 2018)

Deze flyer geeft kernachtige informatie over het beroep van de OG en de gelijkwaardigheid in vakbekwaamheid met de gz-psycholoog. Met deze flyer kunt u als OG een (toekomstig) werkgever of opdrachtgever informeren over de kwaliteit van de OG. Bijvoorbeeld handig als u solliciteert op een functie waarvoor (ook) GZ-psychologen worden gevraagd. En ook te gebruiken bij gesprekken met een werkgever of opdrachtgever over functiedifferentiatie, functiewaardering en verdeling van werkzaamheden tussen een orthopedagoog-generalist en GZ-psycholoog.

Klik hier om te downloaden 

Digitale brochure ‘professionalisering en het belang van de beroepsvereniging’ (mei 2018)

In vier levendige dubbelinterviews gaan professionals uit uiteenlopende beroepsgroepen in het jeugddomein met elkaar in gesprek over thema’s als samenwerking, gezamenlijk vakmanschap, professionalisering en de meerwaarde van lidmaatschap van een beroepsvereniging. Deze interviews zijn georganiseerd binnen het programma professionalisering jeugdhulp en jeugdbescherming.

Klik hier om te downloaden

Publieksfolder tuchtrecht 'U heeft een klacht?' (mrt 2017)

Bent u niet tevreden over de pedagoog die u behandelt, dan kunt u een klacht indienen. In deze folder leggen we u graag uit hoe u met een klacht bij ons terecht kunt en hoe wij vervolgens met uw klacht omgaan. Ook kunt u in deze folder lezen wat de beroepscode van de NVO inhoudt en hoe het tuchtrecht van de NVO werkt. 

Klik hier om te downloaden

Registraties, vakbekwaamheid en de pedagogische professional (juli 2017)

Deze folder gaat over registraties. De NVO heeft kwaliteitsborging hoog in het vaandel. Naast de beroepscode en het tuchtrecht hebben registraties hier een belangrijke rol in. Als geregistreerde pedagogische professional kunt u aantonen dat u aan kwaliteitseisen van de beroepsvereniging voldoet en dat uw vakbekwaamheid actueel en ook inhoudelijk op peil is.

Klik hier om te downloaden

Wat doet een pedagoog? (okt 2016)

Pedagogen zijn werkzaam in onderwijs, jeugdhulp, gehandicaptenzorg, ggz, beleid en onderzoek. Dit palet ziet u in deze flyer waarin leden van de NVO vertellen wat ze dagelijks doen. bedoeld om de veelzijdigheid en het mooie vak van pedagogen in woord en beeld te brengen!

Klik hier om te downloaden

Psychologen en (ortho)pedagogen in het onderwijs (juni 2016)

Om de veelzijdigheid van de beroepsgroepen onder de aandacht te brengen is in samenwerking met de NIP/NVO werkgroep passend onderwijs een nieuwe brochure gemaakt. Daarmee kunnen psychologen en (ortho)pedagogen werkzaam in het onderwijs het gesprek aangaan met collega’s,  bestuurders of gemeenteambtenaren over wat zij te bieden hebben op het niveau van de leerling, de leraar of klas, voor ouders, voor de school of het samenwerkingsverband of gemeente.

Klik hier om te downloaden

​​​​​​​NVO Studentenflyer (2016)

Ben je student pedagogiek of onderwijskunde? Lees dan in deze flyer wat de NVO jou te bieden heeft.

Klik hier om te downloaden

De NVO (ortho)pedagoog (2014)

Voor bemiddeling en advies bij opvoedingsvraagstukken. Uitgave van 2014 en wordt herzien.

Klik hier om te downloaden

De NVO orthopedagoog generalist (2014)

Is een bijzondere specialist met een brede blik op het gebied van kinderen en jongeren. Uitgave van 2014 en wordt herzien.

Klik hier om te downloaden

Wat is een orthopedagoog of een psycholoog? (2014)

Deze cliëntenbrochure is een uitgave van het samenwerkingsverband NVO/NIP Zorg voor Mensen met een Verstandelijke Beperking (ZMVB). Uitgave van 2014 en wordt herzien.

Klik hier om te downloaden

Daar doen wij het voor! (2013)

Insperende bijdragen voor de campagne Koers NVO.

Klik hier om te downloaden