Mocht u een papieren exemplaar willen ontvangen van een folder, flyer, beroepscode of anderszins, mail dan naar Anoesjka van Leur (communicatiemedewerker) via a.vanleur@nvo.nl.

Beroepenstructuur orthopedagogische zorg (aug 2020)

De beroepenstructuur kent drie niveaus van vakbekwaamheid: de universitair opgeleide master; de orthopedagoog-generalist en tot slot een (nog nader te onderzoeken) specialisme orthopedagogiek. Voor elk niveau van vakbekwaamheid kent de beroepenstructuur een beroepscompetentieprofiel en een Kwaliteitsregister.

Klik hieronder om de informatie te downloaden (alleen digitaal beschikbaar)

> Beroepenstructuur orthopedagogische zorg
> Samenvatting beroepenstructuur orthopedagogische zorg
> Infographic Beroepenstructuur orthopedagogische zorg
Themadossier Beroepenstructuur orthopedagogische zorg

BCP - Beroepscompetentieprofiel orthopedagoog-generalist (OG) (mrt 2020)

Wat verwacht de beroepspraktijk van de OG en over welke competenties moet die dus beschikken?

Klik hier om te downloaden (alleen digitaal beschikbaar)

OG in wet BIG & vernieuwd NVO Kwaliteitsregister OG (jan 2020)

Vier OG'ers vertellen in deze flyer over de meerwaarde van inschrijving in BIG register & het vernieuwde NVO Kwaliteitsregister OG.

Klik hier om te downloaden (alleen digitaal beschikbaar)

BCP - Beroepscompetentieprofiel basis-orthopedagoog (dec 2019)

Het BCP formuleert de norm die de NVO stelt aan het masterniveau van de beroepsgroep. Dit is daarmee ook de inhoudelijke norm voor de NVO-registratie in het kwaliteitsregister basis-orthopedagoog. Opleidingen kunnen aansluiten op deze norm van de beroepsgroep.

Klik hier om te downloaden

NVO orthopedagoog-generalist; expert in opvoed- en ontwikkelrelaties (sept 2018)

Dit is een folder over de expertise van de NVO orthopedagoog-generalist. Deze folder legt aan huisartsen en hulpverleners, managers of bestuurders bij een gemeente, school, zorginstelling of zorgverzekeraar uit wat een orthopedagoog-generalist is, kan én doet!

Klik hier om te downloaden

Digitale brochure ‘professionalisering en het belang van de beroepsvereniging’ (mei 2018)

In vier levendige dubbelinterviews gaan professionals uit uiteenlopende beroepsgroepen in het jeugddomein met elkaar in gesprek over thema’s als samenwerking, gezamenlijk vakmanschap, professionalisering en de meerwaarde van lidmaatschap van een beroepsvereniging. Deze interviews zijn georganiseerd binnen het programma professionalisering jeugdhulp en jeugdbescherming.

Klik hier om te downloaden

Wat doet een pedagoog? (okt 2016)

Pedagogen zijn werkzaam in onderwijs, jeugdhulp, gehandicaptenzorg, ggz, beleid en onderzoek. Dit palet ziet u in deze flyer waarin leden van de NVO vertellen wat ze dagelijks doen. bedoeld om de veelzijdigheid en het mooie vak van pedagogen in woord en beeld te brengen!

Klik hier om te downloaden

​​​​​​​NVO Studentenflyer (2016)

Ben je student pedagogiek of onderwijskunde? Lees dan in deze flyer wat de NVO jou te bieden heeft.

Klik hier om te downloaden

De NVO (ortho)pedagoog (2014)

Voor bemiddeling en advies bij opvoedingsvraagstukken. Uitgave van 2014 en wordt herzien.

Klik hier om te downloaden

De NVO orthopedagoog-generalist (2014)

Is een bijzondere specialist met een brede blik op het gebied van kinderen en jongeren. Uitgave van 2014 en wordt herzien.

Klik hier om te downloaden

Wat is een orthopedagoog of een psycholoog? (2014)

Deze cliëntenbrochure is een uitgave van het samenwerkingsverband NVO/NIP Zorg voor Mensen met een Verstandelijke Beperking (ZMVB). Uitgave van 2014 en wordt herzien.

Klik hier om te downloaden