Beroepsinhoudelijk

 • Visiedocument NVO 'Het Pedagogisch Perspectief'
  Dit visiedocument schetst de inhoudelijke ambities (2014-2017) van de NVO. Het is tot stand gekomen in een veelzijdige en intensieve dialoog met de leden van de NVO en vele externe deskundigen.
  U kunt dit document ook in een tekstversie bekijken.
   
 • NVO Beroepscode 2017
  De beroepscode van de NVO is de leidraad voor het beroepsmatig handelen van academisch geschoolde pedagogen en onderwijskundigen. De code bevat de kwalitatieve morele en ethische regels die bij de beroepsuitoefening van belang zijn. Voor een groot deel zijn deze ook in wetgeving vastgelegd.
  De code bevat zowel concrete regels als algemene uitgangspunten, waarin de geest van ‘de goede beroepsuitoefening’ is samengevat.
   
 • Beroepscompetentieprofiel orthopedagoog generalist (OG)
  Wat verwacht de beroepspraktijk van de OG en over welke competenties moet die dus beschikken?
   
 • Supervisie geven en supervisie krijgen
  Samenspel voor beroepsvorming van pedagogen, orthopedagogen en onderwijskundigen en is bestemd voor supervisoren én supervisanten. Deze publicatie is tot stand gekomen door en voor leden van de NVO, met speciale medewerking van Ineke van Dijk en Bram de Muynck.
   
 • Daar doen wij het voor!
  Insperende bijdragen voor de campagne Koers NVO (2013).


Mocht u een papieren exemplaar willen ontvangen, mail dan naar Anoesjka van Leur (communicatiemedewerker) via a.vanleur@nvo.nl.