Ex-thuiszitter Thijs aan het woord

Pedagogen spelen een belangrijke rol in het terugdringen van het aantal leerlingen dat langdurig thuis zit; pedagogen hebben bij uitstek expertise als het gaat om ondersteuning van leraren om te signaleren wanneer een leerling risico loopt om thuis te komen zitten, zij kunnen hen helpen in gesprek te gaan met ouders en zij kunnen dé schakel zijn tussen leerling, school, jeugdhulp en ouders. In opdracht van de NVO kwam het portret van Thijs tot stand. In de film komen de veertienjarige Thijs en zijn moeder in beeld; Thijs kwam in groep 7 thuis te zitten. Inmiddels gaat hij naar een reguliere school voor voortgezet onderwijs. Deze film is voor het eerst vertoond tijdens het NVO Opvoedingsgala op 6 april 2017 in het bijzijn van Thijs, zijn familie en Marc Dullaert, aanjager 'thuiszitterspact'.

Om privacyredenene is de film alleen op het besloten deel van deze website te bekijken. Klik hier om in te loggen en naar de film te gaan.

De orthopedagoog in beeld

Elke orthopedagoog heeft dagelijks te maken met thema’s als diagnostiek, behandeling, teambegeleiding, beleid en onderzoek. Bovendien begeleidt de orthopedagoog cliënten, ouders, leerkrachten, maatschappelijk werkers en andere professionals. Om dit werk inzichtelijk te maken voor (aanstaande) studenten en orthopedagogen heeft de NVO, in het bijzonder het netwerk LZMG+, een zevendelige filmserie gemaakt over de beroepsuitoefening van orthopedagogen in de gehandicaptenzorg.

Bekijk hieronder de trailer. De gehele film kunt u via deze link bekijken.


De film bestaat uit meerdere delen. Deze zijn ook afzonderlijk te bekijken via de volgende links: 
> Introductie
> Diagnostiek
> Behandeling
> Teambegeleiding
> Beleid
> Onderzoek
> Slot

RTL4 LifestyleXperience 'Zorg en goede voornemens'

Op donderdagochtend 4 december 2014 hebben er opnames plaatsgevonden bij het Centrum voor Jeugd en Gezin in Groningen. De NVO werd benaderd door de producent van het tv-programma en wilde hier natuurlijk graag aan meewerken.

Vanaf 1 januari 2015 is alle hulp en zorg voor de jeugd de verantwoordelijkheid van gemeenten. Met als achterliggende gedachte dat de zorg beter, effectiever en goedkoper kan als het dichtbij wordt georganiseerd. Zo ook in Groningen, waar wijkteams en het Centrum voor Jeugd en Gezin heel toegankelijk zijn voor ouders en kinderen. Mensen komen met vragen of problemen, die vaak veel mogelijke oplossingen hebben zonder dat ouders van deze oplossingen afweten. In het CJG en dus ook in de uitzending legt NVO’er Ellen Loykens uit wat de meerwaarde is van een orthopedagoog op locatie en wat zij doet, o.a. aan de hand van de werkwijze ‘Samen 1 plan’. Ellen werkt nauw samen met Evalien Verschuren, de coördinator van het CJG.

De opnames maakten onderdeel uit van het tv-programma LifestyleXperience. De uitzenddatum was op 28 december 2014 bij RTL4 en had als thema 'Zorg en goede voornemens'. De uitzending is ook nog herhaald op zaterdag 3 januari 2015.

Bekijk hieronder de uitzending
 

Trends in verenigingsmedia

Het 6e congres Trends in verenigingsmedia dat gehouden werd op 20 september 2014 in CitySense te Utrecht had als thema LEDEN VERBINDEN. Dagvoorzitter Rick van der Kleij ging in discussie over ledenbinding met Marlies Post(NVO), Peter Staal (Ngi-NGN) en Bernique Tool (D66).

Bekijk hieronder het fragment met Marlies Post