Meerwaarde NVO Kwaliteitsregisters? Korte uitleg in dit filmpje!

In één oogopslag een overzicht van je vakbekwaamheid in je eigen persoonlijk dossier? Dat kan allemaal in één van de NVO kwaliteitsregisters, basis-orthopedagoog, orthopedagoog-generalist óf basis-pedagoog! Om de meerwaarde van registratie in het NVO Kwaliteitsregister uit te leggen, maakten we een kort filmpje. Met een registratie in één van de NVO Kwaliteitsregisters laat je zien dat je vakbekwaam bent in jóuw vak door je werkervaring, scholing en andere activiteiten bij te houden.

De combinatie van werkervaring, scholing én reflectie maakt dat cliënten erop kunnen vertrouwen dat jij juist voor hún zorgvraag de juiste professional bent, dat je in alle opzichten vakbekwaam bent. Dat is bijvoorbeeld voor de orthopedagoog-generalist ook de meerwaarde van het NVO Kwaliteitsregister náást het BIG-register. Met dit filmpje kun je ook in gesprek met opdrachtgevers of je werkgever om het over de meerwaarde van een registratie in één van de NVO Kwaliteitsregisters te hebben.

Bekijk hieronder het filmpje ‘NVO Kwaliteitsregisters, van én voor jou!’

RTL4 LifestyleXperience 'Zorg en goede voornemens'

Op donderdagochtend 4 december 2014 hebben er opnames plaatsgevonden bij het Centrum voor Jeugd en Gezin in Groningen. De NVO werd benaderd door de producent van het tv-programma en wilde hier natuurlijk graag aan meewerken.

Vanaf 1 januari 2015 is alle hulp en zorg voor de jeugd de verantwoordelijkheid van gemeenten. Met als achterliggende gedachte dat de zorg beter, effectiever en goedkoper kan als het dichtbij wordt georganiseerd. Zo ook in Groningen, waar wijkteams en het Centrum voor Jeugd en Gezin heel toegankelijk zijn voor ouders en kinderen. Mensen komen met vragen of problemen, die vaak veel mogelijke oplossingen hebben zonder dat ouders van deze oplossingen afweten. In het CJG en dus ook in de uitzending legt NVO’er Ellen Loykens uit wat de meerwaarde is van een orthopedagoog op locatie en wat zij doet, o.a. aan de hand van de werkwijze ‘Samen 1 plan’. Ellen werkt nauw samen met Evalien Verschuren, de coördinator van het CJG.

De opnames maakten onderdeel uit van het tv-programma LifestyleXperience. De uitzenddatum was op 28 december 2014 bij RTL4 en had als thema 'Zorg en goede voornemens'. De uitzending is ook nog herhaald op zaterdag 3 januari 2015.

Bekijk hieronder de uitzending
 

Trends in verenigingsmedia

Het 6e congres Trends in verenigingsmedia dat gehouden werd op 20 september 2014 in CitySense te Utrecht had als thema LEDEN VERBINDEN. Dagvoorzitter Rick van der Kleij ging in discussie over ledenbinding met Marlies Post(NVO), Peter Staal (Ngi-NGN) en Bernique Tool (D66).

Bekijk hieronder het fragment met Marlies Post