Archief en Documentatiecentrum Nederlandse Gedragswetenschappen (ADNG)

Het ADNG heeft als doel het behoud en het toegankelijk maken van het erfgoed van de Nederlandse psychologie, pedagogiek en onderwijskunde voor onderzoek, onderwijs en andere belangstellenden. 

De bronnen voor de geschiedenis van de Nederlandse psychologie, pedagogiek en onderwijskunde bestaan niet alleen uit wetenschappelijke publicaties, institutionele rapporten en media. Ook onderzoeksdata, aantekeningen, testmateriaal, foto’s en interviews zijn stukjes van het verhaal van de ontwikkeling van een wetenschap.

Om toekomstige onderzoekers inzicht te geven in de ontwikkeling van de psychologie, pedagogiek en onderwijskunde aan de Nederlandse universiteiten en hun wisselwerking met de maatschappij zet het ADNG zich in voor het verzamelen en beheren van relevante collecties, verzamelingen en archieven die het mogelijk maken om het verhaal van die geschiedenis te vertellen.

Via de website van het ADNG heeft u de mogelijkheid om die verschillende bronnen te raadplegen.