Daar doen we het voor!

De visie van de NVO is geconcretiseerd in vier pijlers:

  • gezond en veilig opgroeien
  • optimale ontwikkeling
  • doelmatige zorg en ondersteuning
  • actuele vakbekwaamheid


Hieruit voortkomend heeft de NVO de volgende speerpunten benoemd voor de komende jaren:

  • preventief handelen
  • het voorkomen van onnodige labeling
  • gepaste zorg (demedicalisering)
  • actuele pedagogische beroepenstructuur


Deze punten sluiten nauw aan bij maatschappelijke en politieke tendensen, doelen en inzichten waar de NVO graag aan meewerkt - ook als initiatiefnemer.