jaar NVO

Strategisch beleidsplan: Pedagogen, experts in opvoeding en ontwikkeling

De NVO legt haar ambities periodiek vast in een strategisch beleidsplan. Deze ambities zijn opgesteld door een vertegenwoordiging van de ledenraad en het bestuur van de beroepsvereniging.

De behoefte aan pedagogische kennis en de aantrekkende arbeidsmarkt bieden kansen voor pedagogen en orthopedagogen. Dié context biedt ook kansen voor professionals om de voor hen zo noodzakelijke ruimte voor het uitoefenen van hun vak op te eisen.

De missie van de NVO is dan ook:

Experts in staat stellen hun beroep met passie en vakbekwaam uit te oefenen.

Meer weten? Het meest recente strategisch beleidsplan downloadt u hieronder:

De 4 ambities van de NVO

De NVO grijpt deze kansen en mogelijkheden aan en vertaalt deze naar de volgende 4 ambities:

1. Inzet op wetenschappelijke kennis bij opvoed- en ontwikkelingsvraagstukken

NVO-pedagogen zijn universitair opgeleid en onderscheiden zich door wetenschappelijke kennis van opvoed- en ontwikkelingsvraagstukken actief in te zetten. Zij blijven continu op de hoogte van de nieuwste wetenschappelijke inzichten en de laatste aantoonbaar werkzame principes.

2. Meer ruimte voor beroepsuitoefening

De NVO wil de toenemende vraag naar hoogopgeleide professionals als kans benutten om ruimte te scheppen voor de beroepsuitoefening van pedagogen. We zoeken samenwerking met werkgevers die zich willen profileren met goed werkgeverschap.

3. De juiste pedagoog op de juiste plek

De vraag naar zorg verandert. Die verandering heeft consequenties voor wat (ortho)pedagogen moeten bieden en daarmee voor de normen voor registratie en accreditatie. Daarom wil de NVO naar een registratie- en accreditatiesysteem dat zorgt voor ‘de juiste pedagoog op de juiste plek’.

4. Meer invloed met meer leden

Een groeiende vereniging heeft armslag, straalt kracht en positiviteit uit en is daardoor aantrekkelijk. Door te groeien, kan de NVO nog beter opkomen voor het belang van haar leden.