Profiel ledenraadslid

Van een lid van de ledenraad wordt verlangd dat hij of zij liefde voor het pedagogische vak heeft in de breedste zin en zich in wil zetten voor alle doelen van de vereniging NVO. Leden van de ledenraad ontvangen voor hun deelname vacatie- en reiskostenvergoeding.

Leden in de ledenraad denken mee met het beleid van de NVO en spelen een rol bij het vaststellen en goedkeuren van belangrijke verenigingstukken, zoals het meerjarenbeleid, begroting, contributies, NVO-beroepscode en diverse reglementen. Zij zijn verantwoordelijk voor het benoemen, schorsen en ontslaan van bestuursleden. De ledenraad heeft daarmee de taken en bevoegdheden die bij een algemene vergadering van leden horen. De ledenraad vertegenwoordigt daarmee de gehele vereniging.

Kijk voor een volledige taakomschrijving in het profiel van het ledenraadslid.

De precieze taken en bevoegdheden van de ledenraad leest u in artikel 18 t/m 23 van de statuten. In artikel 11 t/m 20 van het huishoudelijk reglement vindt u alle informatie over de verkiezings- en benoemingsprocedure.

Geïnteresseerd? Stel u kandidaat via dit formulier en mail dit naar kiescommissie@nvo.nl