Shanna Duits

Afbeelding: 08 Shanna Duits- Russo de Vivo

Als lid van de ledenraad wil ik graag bereiken dat de NVO beter op de kaart komt in het beroepenveld. Een nadeel en tegelijkertijd de grote kracht van ons orthopedagogen is dat we breed opgeleid zijn en in veel verschillende werkterreinen werkzaam kunnen zijn.
De NVO heeft daarin een belangrijke taak om alle verschillende belangen en ontwikkelingen te vertegenwoordigen. Het belang en ook de belangrijkheid en onmisbaarheid van de orthopedagogen verder op de kaart zetten. Dat is wat ik wil als lid van de ledenraad.

Ik denk dat ik een bijdrage kan leveren omdat ik boordevol ideeën zit hoe dingen anders kunnen en omdat mijn grote kracht daarbij is dat ik vooral probeer te kijken naar ‘out-of-the-box’ oplossingen.

Naar hoe kunnen dingen effectiever en efficiënter in plaats van hoe het gedaan wordt, zonder mij te laten belemmeren door hoe het altijd gedaan wordt. Waarbij ik goed in staat ben om te kijken naar de op korte en lange termijn daar bij komende zaken.