Nienke de Ruiter

Afbeelding: 21 Nienke de Ruiter

Als lid van de ledenraad wil ik graag dat er kritisch meegekeken wordt bij de NVO, en zo nodig mee of bij te sturen.
Graag wil aandacht binnen de NVO om het beroep orthopedagoog inhoudelijke- en naamsbekendheid  meegeven bij werkgevers, werkveld en cliënten.
Middels de ledenraad zou ik het bestaansrecht van de orthopedagoog en generalist vasthouden, behouden en uitbreiden. Door middel van de expertise, kennis en kunde van de orthopedagoog goed te profileren.

Een zeer belangrijk punt dat al jaren mijn aandacht en inzet heeft is dat de orthopedagoog generalist in de wet BIG komt en dat er een specialisatie na de generalist opleiding komt zoals klinische psychologie na gz.

Waarom ik denk dat ik een bijdrage kan leveren is omdat ik een gedreven en trotse orthopedagoog en generalist ben. In mijn dagelijks werk benadruk ik het belang van het vak en onze meerwaarde, wat in de ledenraad ook belangrijk is. Om het belang van de orthopedagoog in de ledenraad sterk naar voren te laten komen. Tevens ben nu vier jaar actief lid in de netwerkgroep voor orthopedagoog-generalisten en heb daardoor veel contact gehad met leden. Daardoor weet ik wat er speelt in het werkveld en weet ik wat de wensen zijn van leden ten aanzien van de beroepsvereniging NVO. Ook heb meerdere keren meegewerkt aan de organisatie voor de landelijke orthopedagoog-generalistdag, wat een feest is.