Matthijs Heijstek

Afbeelding: 11 Matthijs Heijstek

Als lid van de ledenraad wil ik graag bereiken dat de NVO samen met haar leden het vak van orthopedagoog toekomstbestendig maakt. Voor het vak van orthopedagoog (dus niet enkel het ‘beroep’ van orthopedagoog) liggen veel kansen in de komende periode. In de diverse zorgvelden is er – na een periode waarin de nadruk heeft gelegen op zorg als product, waarin labelen en gecentraliseerde behandeling centraal stonden – nu weer meer ruimte voor vakmanschap van orthopedagogen. Orthopedagogen die samen met (beroeps)opvoeders in dialoog gaan, systeemgericht zijn en verandering in problematische opvoedsituaties proberen te brengen.

Voor deze toekomst voor het vak van orthopedagoog is het nodig dat wij ons als vakgenoten blijven verenigen. De NVO als vereniging van ons allemaal is hier de ontmoetingsplaats voor. Het is belangrijk dat daarom de NVO zich wellicht ontdoet van het imago van ‘strenge juf’, die controleert of een ieder zijn studiepuntjes wel haalt. De NVO zal hiernaast zijn leden moeten voorgaan in het proactief en visionair zijn. We moeten Nederland bewust laten worden van haar behoefte aan orthopedagogiek als vak.

Ik werk al 14 jaar als orthopedagoog in de gehandicaptenzorg. Ik heb me ook bezig gehouden met methodiekontwikkeling. Met behulp van methodieken hoop ik (beroeps)opvoeders in staat te stellen te kunnen handelen in hun specifieke opvoedingssituaties. Daarnaast ben ik als stagedocent verbonden aan de masteropleiding Orthopedagogiek van de Universiteit van Utrecht. Zowel de ervaring als orthopedagoog, als schrijver als die van docent zorgen er voor dat ik mij bewust ben van mijn passie voor ons vakgebied. Ik zie er naar uit om samen met het bestuur van de NVO en de ledenraad aan de toekomst hiervan te mogen werken.