Lia Brouwer

Afbeelding: 05 Lia Brouwer


Als lid van de ledenraad wil ik graag bereiken dat NVO leden op actieve wijze betrokken worden bij voor hen relevante thema's, dat de communicatie en informatie met en naar de leden goed verloopt.

Ook wil ik graag dat de ledenraad een goede vertegenwoordiging is van de leden en die zin ook hun ideeën, wensen en ambities op de agenda plaatst.
Ik hoop er toe bij te dragen dat de NVO zich op landelijk niveau goed weet te profileren als beroepsvereniging met veel expertise op het gebied van opvoeding en ontwikkeling.
En dat de NVO een onmisbare schakel is/wordt tussen beleid en praktijk.


Ik denk dat ik een bijdrage kan leveren omdat ik kennis en ervaring heb op het niveau van bestuur, beleid en praktijk. Ik heb onderzoek  gedaan naar de pedagogische dimensie van het onderwijs en ben momenteel actief betrokken bij pleegzorg. Als lid van de ledenraad zou ik voorstander zijn van specifieke aandacht voor preventieve interventies voor kinderen in de knel. Dit kunnen kinderen in scheiding zijn maar ook in andere problematische opvoedingssituaties. Verder zou ik de NVO als de pedagogische informatiebank een duidelijke positie willen geven.