Johan Woudenberg

Afbeelding: 26 Johan Woudenberg

Als lid van de ledenraad wil ik graag bereiken dat de orthopedagoog een beslissende en bepalende positie krijgt binnen een belangrijk opvoedingsgebied, namelijk het onderwijs.
Pedagogisch management is een bijwagen in veel scholen en moet meer op de kaart.

Eerder heb ik in mijn rol als lid en voorzitter van een NVO-NIP werkgroep op belangrijke plekken (bij de politieke partners, bij de samenwerkingsverbanden en op conferenties) de rol van de orthopedagoog over het voetlicht gebracht.

Ik zie een samenwerking met NIP en sector Jeugd daarbij als een kans, zonder het onderscheidende van de orthopedagoog uit het oog te verliezen.