Jana Knot-Dickscheit

Afbeelding: 15 Jana Knot-Dickscheit

Als lid van de ledenraad wil ik graag bereiken dat wij een actieve vereniging zijn, die inzet op positionering en professionalisering van orthopedagogen in het werkveld. En dat wij kennis met elkaar delen, deze toegankelijk voor elkaar maken en onderzoek en praktijk als verlengstukken van elkaar zien.

Ik denk dat ik een bijdrage kan leveren omdat ik door mijn werkzaamheden als Universitair Hoofddocent aan de Rijksuniversiteit Groningen en als orthopedagoog en gz-psycholoog binnen ggz-instelling Molendrift zowel het veld van de wetenschap als van de praktijk ken. Ik probeer deze in mijn dagelijks werk steeds met elkaar te verbinden, bijvoorbeeld als ik mijn studenten orthopedagogiek kennis laat nemen van knelpunten in de praktijk en hoe die op te lossen zijn of door wetenschap toegankelijk te maken voor praktijkwerkers.