Anne-Marie Huyghen

Afbeelding: 12 Anne-marie Huyghen

Als lid van de ledenraad wil ik graag bereiken dat kennis en kunde van orthopedagogen gedeeld en verbreed wordt.
Dat onderzoek en praktijk nauwer met elkaar samenwerken en elkaar voeden en inspireren.

Ik denk dat ik een bijdrage kan leveren omdat ik me in mijn huidige functie heb gespecialiseerd op het snijvlak van onderwijs en jeugdzorg. In mijn werk heb ik de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan in het doen van onderzoek in nauwe samenwerking met de praktijk.

De praktijk zien, ervaren en horen als wetenschapper, dit vertalen naar onderzoeksvragen en vervolgens de praktijk weer voeden met de opgedane kennis uit onderzoek ervaar ik voor alle partijen als zeer inspirerend. Het is mooi om met elkaar tot nieuwe inzichten voor zowel de praktijk, het beleid als het onderzoek te komen.