Kiescommissie

De kiescommissie houdt toezicht op het proces van de ledenraadverkiezing. De kiescommissie bestaat uit drie personen. Zij zorgen er voor dat de verkiesbare kandidaten voldoen aan de inhoudelijke en procedurele eisen. De leden van de kiescommissie zijn benoemd door het bestuur, maar maken zelf geen deel uit van het bestuur.

De kiescommissie stelt de kandidatenlijst vast. Zij communiceren deze met de kandidaten. Zij stellen ook de verkiezingsuitslag vast.

De taken van de kiescommissie en de procedure voor de ledenraadverkiezing staan in artikel 11 t/m 20 van het huishoudelijk reglement.

De leden van de kiescommissie in 2018 zijn:

  • drs. C.E.H.M. (Caroline) Backhuijs-Raijmakers
  • drs. J. (Jos) C.A.M. Meijs
  • mr. drs. L.C. (Kiki) Mulder


Als u problemen heeft met de procesgang kunt u hen bereiken via de mailbox kiescommissie@nvo.nl.