Marlies Post

Afbeelding: Marlies web-10

Marlies Post is sinds april 2012 directeur van de NVO. Daarvóór werkte zij o.a. bij het ministerie van onderwijs, waar zij nauw betrokken was bij de totstandkoming van de Wet passend onderwijs, bij de Inspectie van het Onderwijs en bij een brancheorganisatie in het middelbaar beroepsonderwijs.

Kinderen en jongeren voor wie maatschappelijk en persoonlijk succes niet vanzelfsprekend is, lopen als rode draad door haar loopbaan.

Daarom spreekt dat wat pedagogen doen haar zo aan en wil zij zich daar met hart en ziel voor inzetten. Maar niet als pedagoog, hoewel zij lang geleden wel de bul pedagogische wetenschappen in ontvangst mocht nemen. Want haar kracht ligt in aanvullende competenties: beleid, bestuurlijke vraagstukken, samen dingen ontwikkelen en … schrijven. 


Haar ambitie is om in voortdurende samenspraak met leden, met het bestuur, met collega-beroepsverenigingen, met werkgevers en last but bot least het bureau van de NVO ‘leuke dingen’ te doen, die goed zijn voor pedagogen en voor de opvoedings- en ontwikkelingsvraagstukken waarvoor zij staan. Zij doet haar uiterste best om daar waar belangen soms de boventoon dreigen te hebben, haar ogen op de bal te houden en verbinding te blijven maken. En, in alle eerlijkheid, dat lukt soms goed en soms ook wel eens minder goed. Ontwikkeling, zo weten alle pedagogen, gaat soms nou eenmaal van ‘au’.