Marie-Jeanne van Hagen

Afbeelding: Marie-Jeanne van Hagen

Marie-Jeanne van Hagen is orthopedagoog generalist, supervisor OG, supervisor kinder- en jeugdpsycholoog en gezondheidszorgpsycholoog; zij voelt zich in hart en nieren pedagoog. Zij is al ruim 30 jaar lid van de NVO en was sinds 2012 lid van en vervolgens vanaf 2013 voorzitter van de Commissie Kwaliteit en Opleiding (CKO). In die hoedanigheid was zij vanaf 2015 toehoorder bij het NVO-bestuur. Daarnaast leverde Marie-Jeanne o.a. een actieve rol in de ontwikkeling van registratienormen en verantwoorde werktoedeling voor het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) en is zij voorzitter van de NVO-klankbordgroep kindermishandeling en huiselijk geweld. Vanuit de NVO nam zij deel aan een paneldiscussie Jeugdpoort rondom het thema ‘Perspectief van de professional’.

Marie-Jeanne werkte o.a. als Projectleider Opvoedondersteuning in stadsdeel Geuzenveld Slotermeer te Amsterdam, als GZ-psycholoog bij Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam en is nu GZ-psycholoog/OG bij Veilig Thuis, GGD Zaanstreek Waterland. Daarnaast is zij voorzitter van de Toelaatbaarheidscommissie bij passend Primair Onderwijs in Rotterdam, geeft zij deskundigheidsbevordering o.a. intern bij Bureau Jeugdzorg en Veilig Thuis en was zij bij Rino docent op het gebied van Kindermishandeling en het effect van psychopathologie bij de ouder op zijn rol als opvoeder.

Terug naar bestuursleden